Relacja z wykładu i spotkania z cyklu „Świat ogrodów Longina Majdeckiego”

W dniu 4 października 2023 r. o godz. 18.00 w Sali Lustrzanej w Pałacu Konstantego Zamoyskiego przy ul. Foksal 2 odbyło się spotkanie z cyklu „Świat ogrodów Longina Majdeckiego” obejmującego obchody rocznicowe zaplanowane na lata 2022-2025, a poświęcone wydarzeniom upamiętniającym dorobek projektowy, naukowy i dydaktyczny profesora Longina Majdeckiego – wybitnego architekta krajobrazu i historyka sztuki, autora projektów zagospodarowania i rewaloryzacji najważniejszych warszawskich parków, którego dorobek obejmuje ok. 350 opracowań realizowanych na terenie całej Polski. 

Wykład pt. „Powojenna rewaloryzacja założenia pałacowo-ogrodowego Łazienek Królewskich (obecnie Muzeum Łazienki Królewskie) wraz z terenem Łazienek Północnych (obecny Park Agrykola) i Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego” wygłosiła Pani dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek – córka Pana Profesora – architektka krajobrazu, specjalistka w zakresie historii sztuki ogrodowej i rewaloryzacji zabytkowych ogrodów oraz krajobrazu kulturowego, członkini PKN ICOMOS, wieloletnia pracowniczka Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, w latach 1997-2009 Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych SGGW, konsultantka Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie w Pracowni Projektowej (2006), a w latach 2006 – 2012 członkini Głównej Komisji Konserwatorskiej RP. Jest autorką licznych projektów rewaloryzacji ogrodów, jak i opracowań naukowych oraz publikacji dotyczących ogrodów historycznych i ich ochrony, prowadzi praktykę zawodową w zakresie ochrony i rewaloryzacji zabytków ogrodowych. 

Prezentacja została poparta unikalnym archiwalnym materiałem graficznym – planami, rysunkami oraz zdjęciami, a także przepełniona licznymi faktami i ciekawostkami składającymi się na obraz pracy projektowej Pana Profesora, co spotkało się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych osób. 

Organizatorami wydarzenia był Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich i działająca w nim Sekcja Architektury Krajobrazu, a organizatorem całego cyklu jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Spotkanie w OW SARP prowadziła dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic, wiceprzewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu. Prezentację dr inż. Anny Majdeckiej-Strzeżek poprzedziło wystąpienie Pani Beaty Kańskiej – Koordynatorki Obchodów Rocznicowych Prof. Longina Majdeckiego, Kierowniczki Działu Ogrodów Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 uczestników, pasjonatów ogrodów historycznych i ich rewaloryzacji. Kontynuacją spotkania był „Spacer po powojennej realizacji ogrodu Łazienki Królewskie wg projektów Longina Majdeckiego” odbywający się w dniu 7 października 2023 r. o godz. 11:00 na terenie ogrodów Łazienki Królewskie w Warszawie. 

Zachęcamy wszystkich chętnych do śledzenia aktualności i udziału w kolejnych spotkaniach organizowanych w ramach cyklu „Świat ogrodów Longina Majdeckiego”. 

 

Relację opracowały: arch. kraj. Kinga Kimic oraz arch. kraj. Magdalena Kazulo-Kleyff. 

Zdjęcia ze spotkania wykonała i udostępniła: M.Kazulo-Kleyff

facebook share