Relacja z wernisażu wystawy mgr-AK-2022 i wręczenia Nagrody Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP

W dniu 9 grudnia 2022 roku przedstawiciele Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP po raz dwunasty przyznali nagrodę oraz wyróżnienie dla najciekawszych dyplomów, zaprezentowanych na wystawie najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu na SGGW w roku akademickim 2021/2022.

Tegoroczne jury obradowało w składzie: Magdalena Kazulo-Kleyff – członek Sekcji Architektury Krajobrazu, Marek Szeniawski – Sekretarz Generalny SARP i członek Sekcji Architektury Krajobrazu, Jakub Zemła – członek Sekcji Architektury Krajobrazu.
Po przeglądzie 19 prac wykonanych w roku akademickim 2021-2022, biorących udział w wystawie mgr-AK-22, jury Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP postanowiło przyznać jedną pierwszą nagrodę oraz jedno wyróżnienie.

Pierwsza Nagroda Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: mgr inż. Konrad Jan Wąsik
Promotor: dr hab. inż. Joanna Dudek-Klimiuk
Tytuł pracy dyplomowej: Park Pamięci – na przykładzie rewaloryzacji parku Gucin Gaj

Nagrodę przyznano za:

  • Podjęcie trudnego tematu, łączącego problemy rewaloryzacji obiektu zaniedbanego z presją współczesnego zagospodarowania miejskiego.
  • Ciekawie przeprowadzone analizy.
  • Sformułowanie wytycznych projektowych, nie krepujących przyszłych projektantów.
  • Odważną koncepcję rewaloryzacji, a jednocześnie ujmującą to co istotne z punktu widzenia ochrony zabytków.

Zobacz pracę: | plansza 1 | plansza 2 | 

Wyróżnienie Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP
Autor: mgr inż. Aleksandra Rogalska
Promotor: dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz
Tytuł pracy dyplomowej: Współczesne problemy kształtowania i utrzymania zadrzewień śródpolnych na przykładzie fragmentu gminy Sochaczew.

Wyróżnienie przyznano za:

  • Zdefiniowany problem dotyczący krajobrazu wiejskiego.
  • Dobrze rozpoznany zasób terenu.
  • Logicznie wykonane analizy, prowadzące do konkretnych wniosków.
  • Zakończenie pracy rozwiązaniem projektowym, kształtującym krajobraz na dużym obszarze.

Zobacz pracę: | plansza 1 | 

Wręczenie dyplomów i nagród Sekcji odbyło się w czasie uroczystego otwarcia wystawy „MGR-AK-21/22”, w dniu 9 grudnia 2022 r. w Muzeum SGGW na SGGW.

Gratulujemy wszystkim autorom i promotorom najlepszych prac magisterskich wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu w roku akademickim 2021/2022, a szczególnie panu Konradowi Janowi Wąsikowi i pani Aleksandrze Kornackiej z domu Rogalskiej oraz promotorom nagrodzonych prac – paniom Joannie Dudek-Klimiuk i Beacie Fortunie-Antoszkiewicz.

Czternasta wystawa mgr-ak-22 trwa od 9 grudnia 2022 roku do 9 marca 2023 roku w Muzeum SGGW (wejście C, I piętro), przy ul. Nowoursynowskiej 161.

Oddział Warszawski SARP jest honorowym patronem wydarzenia. Sekcja Architektury Krajobrazu od roku 2010 przyznaje wyróżnienia najlepszym pracom.

Fotografie z wernisażu wystawy MGR-AK-22 wykonał Jan Łukaszkiewicz. Dziękujemy Koledze za udostępnienie zdjęć.

facebook share