Relacja z wernisażu najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu SGGW

W dniu 9 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, w roku akademickim 2015/2016. Wystawa potrwa do 27 stycznia 2017 roku w Muzeum SGGW na Ursynowie.

Od ośmiu lat partnerem honorowym organizatorów wystawy jest Sekcja Architektów Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP, która przyznaje nagrody oraz wyróżnienia honorowe dla najlepszych dyplomów.

W tym roku przedstawiciele Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP: Katarzyna Łowicka – przewodnicząca Sekcji AK, Paweł Bartman – wiceprzewodniczący Sekcji AK, Magdalena Kazulo-Kleyff – członek Sekcji AK, przyznali jedną nagrodę honorową oraz cztery wyróżnienia honorowe:

  • Nagroda honorowa: mgr inż. arch. kraj. Joanna Kowalska: „Projektowanie utraconych przestrzeni publicznych na przykładzie wybranych mostów w Warszawie po stronie praskiej”. Promotor: prof. Marek Kosmala

Nagrodę przyznano za zwrócenie uwagi na szczególnie istotny problem dotykający dziś większość ośrodków miejskich – „straconych”, bądź niedostatecznie wykorzystanych przestrzeni publicznych. Autorka w atrakcyjny i nowatorski sposób zwraca uwagę na ten problem. Wykorzystując potencjał dotychczas prawie niedostępnych i mało ciekawych miejsc pod mostami, nadając tym przestrzeniom spójny kształt, przywraca je ludziom za pomocą trafnego programu i przyczynia się do integracji i wzmocnienia relacji międzyludzkich.

  • Wyróżnienie honorowe: mgr inż. arch. kraj. Anna Syndoman: „Postrzeganie, a komponowanie przestrzeni na przykładzie otoczenia nieużytkowanego mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie. Ożywienie krajobrazu z wykorzystaniem narzędzi sztuk wizualnych” Promotorka: dr inż. Ewa Kosiacka-Beck

Wyróżnienie przyznano za oryginalne podejście do zagospodarowania przestrzeni poprzemysłowych, za pełne wrażliwości i trafności spostrzeżeń malarskie ujęcie tematu.

Za zwrócenie uwagi na to, że przestrzenie miejskie mogą wpływać na reakcje emocjonalne ludzi poprzez swój układ przestrzenny i sekwencje ruchomego scenariusza.

  • Wyróżnienie honorowe: mgr inż. Rafał Wolski: „Zjawisko graffiti jako element strategii promocji miasta na przykładzie miasta stołecznego Warszawy”. Promotor: dr inż. Krzysztof Herman

Wyróżnienie przyznano za wnikliwe i solidne zmapowanie istniejących w mieście elementów streetartu  oraz propozycje programowe – tematyczne trasy turystyczne, będące gotową propozycją promocji Warszawy.

  • Wyróżnienie honorowe: mgr inż. arch. kraj. Karol Nowak: „Forma Otwarta a kontekst przeniesień założeń kultur dalekowschodnich w architekturze krajobrazu na przykładzie kultury indyjskiej” Promotor: dr inż. Krzysztof Herman

Wyróżnienie przyznano za uniwersalne i nowatorskie ujęcie przenoszenia elementów obcych kultur w przestrzeń naszego krajobrazu.

  • Wyróżnienie honorowe: mgr inż. Beata Rutkowska: „Koncepcja zagospodarowania fragmentu pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa na potrzeby militarnej turystyki kulturowej”. Promotor: dr inż. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Wyróżnienie przyznano za nowatorskie podejście do przestrzeni atrakcyjnej przyrodniczo i historycznie w ujęciu rozwoju turystyki, za profesjonalny warsztat projektowy – wnikliwe analizy przedprojektowe i ciekawy program funkcjonalno-przestrzenny.

 

Dyplomanci otrzymali od Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP dyplomy oraz drobne upominki: książkę „Urban Park Landscape” oraz cztery roczne prenumeraty dwumiesięcznika SARP – ARCH.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym dyplomantom oraz ich promotorom!

Postery plac dyplomowych są dostępne do 27 stycznia 2017 roku, na I piętrze w Muzeum SGGW, ul. Nowoursynowska 161, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-16:00.

 

facebook share