Relacja z 3 spotkania z cyklu „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” pt. „Przestrzeń książki –  Radosław Nowakowski, pisarz, liberat, książkarz, tłumacz, muzyk

9 marca 2023 r. odbyło się trzecie spotkanie z cyklu OW SARP „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” pt.: „Przestrzeń książki – Radosław Nowakowski, pisarz, liberat, książkarz, tłumacz, muzyk.

Gościem honorowym spotkania był pan Radosław Nowakowski, który zaprezentował swoją twórczość. W czasie spotkania odbyła się wystawa kilkudziesięciu książek wytworzonych przez pana Radosława Nowakowskiego oraz wirtualny spacer po Jego Liberlandii – kraju o ustroju hipertekstowym. Debatę o „przestrzeni książki” poprowadził Kolega arch. Jeremi Królikowski z Koła Krytyki OW SARP, prof. SGGW.
Organizatorami wydarzenia OW SARP z cyklu „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” są: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Sekcja Architektury Krajobrazu i Koło Krytyki, przy współpracy z Katedrą Sztuki Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW oraz Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata.

Relację fotograficzną z 3 spotkania z ww. cyklu wykonały: arch. kraj. Katarzyna Łowicka, arch. kraj. Ewa Rykała – dziękujemy.

W kwietniu relacja ze spotkania w OW SARP zostanie rozszerzona o autorskie teksty Radosława Nowakowskiego oraz Ewy Rykały i Ewy Kosiackiej-Beck z Katedry Sztuki Krajobrazu, które ukażą się również w numerze 3 /2023 miesięcznika „Sztuka i Krytyka / Art and Criticism. Komunikat Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata”.

 

facebook share