Rekomendowane Centra Lokalne

Spośród wszystkich, ponad 160, zidentyfikowanych lokalizacji spełniających w mniejszym lub większym stopniu przyjętą definicję centrum lokalnego, wybrano 32, które prezentowały największy potencjał. Poddano je publicznej dyskusji podczas prezentacji warsztatowej, porównano także możliwości działań z polityką planistyczną poprzez sprawdzenie uchwalonych miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.

Na tym etapie wybrano centra, które:

  • nie wymagały nadmiernych nakładów inwestycyjnych, np. uzupełnienia całych kwartałów lub pierzei, znaczącej rozbudowy istniejących obiektów
  • były zlokalizowane we wszystkich dzielnicach poza Śródmieściem
  • ich forma przestrzenna umożliwiały rozwój w kierunku centrum lokalnego
  • prezentowały zróżnicowane typy, by sprawdzić scenariusze dla każdego typu i wypracować metodologię na przyszłość.

Są to następujące centra lokalne:

Bemowo CL Karuzela – rejon ul. Konarskiego
Bemowo CL Hala Wola – przy skrzyżowaniu ul. Człuchowskiej i Pow. Śląskich
Białołęka CL Urząd dzielnicy Białołęka – w rejonie ul Światowida i Modlińskiej
Białołęka CL Magiczna
Białołęka CL Modlińska 257
Bielany CL Chomiczówka – w rejonie ulic Kwitnącej, Nerudy i Conrada
Bielany CL Stare Bielany – przy ul. Kasprowicza przy stacji metra Stare Bielany
Mokotów CL Gotarda – obok Dom Kultury KADR
Mokotów CL Podchorążych
Mokotów CL Skwer Broniewskiego Orszy
Ochota – CL Mołdawska – przy skrzyżowaniu ulic Racławickiej i Mołdawskiej
Praga Południe CL Kinowa
Praga Południe CL Przyczółek Grochowski
Praga Północ CL Plac Hallera
Praga Północ CL Kawęczyńska
Praga Północ CL Bazar Różyckiego przy ul Kawęczyńskiej
Rembertów CL Chruściela – w rejonie Al. Chruściela i ul. Paderewskiego
Targówek CL Kondratowicza
Targówek CL Targowisko Trocka
Targówek CL Siarczana
Ursus CL Niedźwiadek – przy skrzyżowaniu ulic Wojciechowskiego i Orląt Lwowskich
Ursynów CL Nugat
Wawer CL Falenica – rejon stacji Falenica i ul. Walcowniczej
Wawer CL Międzylesie
Wesoła CL Wesoła Centrum – w rejonie ul. 1 Praskiego Pułku
Wilanów CL Nałęczowska – przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Nałęczowskiej
Włochy CL Stacja PKP Włochy – Popularna/Chrobrego oraz ul. Globusowa
Włochy CL Ogrody Kosmosu
Wola CL Górczewska/Olbrachta
Wola CL Redutowa/Olbrachta
Żoliborz CL Hala Marymont – na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Popiełuszki
Żoliborz CL Plac Grunwaldzki

Spośród 32 wybranych lokalizacji, po dalszej analizie, zebraniu opinii uczestników spotkań otwartych oraz uzupełnieniu informacji o stanie formalno-prawnym wytypowano 10 do wdrożenia I fazy pilotażu. Są to:

1. Białołęka – CL Modlińska 257
2. Mokotów – CL skwer Broniewskiego „Orszy”
3. Ochota – CL Mołdawska
4. Praga Północ – CL Plac Hallera
5. Rembertów – CL Chruściela
6. Targówek – CL Kondratowicza
7. Ursus – CL
8. Wawer – CL Falenica
9. Wilanów – CL Nałęczowska (na granicy z Mokotowem)
10. Żoliborz – CL Plac Grunwaldzki

Przesłanki do wyboru tych właśnie lokalizacji stanowiły:

  • własność – wybrano miejsca, gdzie teren centrum lokalnego znajduje się w przeważającej większości na terenach komunalnych lub – w dalszej kolejności na terenach będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni (według posiadanych danych)
  • stabilna sytuacja inwestycyjna – brak toczących się właśnie lub zaplanowanych na najbliższą przyszłość inwestycji publicznych lub prywatnych, które mogą znacząco wpłynąć na sposób funkcjonowania
  • istniejąca aktywnością społeczną
  • możliwość zaproponowania spójnych rekomendacji zmian.

Więcej informacji na stronie Warsztatów: Warszawskiego Centra Lokalne

facebook share