Przyszłość terenu Osiedla Jazdów

W poprzednią sobotę, 8 lutego 2014 roku, rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące przyszłości i form funkcjonowania terenu Osiedla Jazdów.

Cały proces konsultacji składa się z trzech etapów – diagnozy, przygotowania społecznej koncepcji zagospodarowania terenu Jazdowa oraz podsumowania – i będzie trwał co najmniej do końca III kwartału 2014 roku.

W ramach diagnozy zorganizowana zostanie wspomniana konferencja oraz zostanie przygotowana tzw. biała księga, czyli dokument zawierający diagnozę terenu Osiedla Jazdów.  Dokument ten będzie pomocy przy dalszych etapach procesu konsultacyjnego.

Następnie przeprowadzone zostaną cykle spotkań w sześciu jednorodnych grupach roboczych, w których wezmą udział: obecni użytkownicy terenu Osiedla Jazdów (m.in. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne), odbiorcy działań tych użytkowników, mieszkańcy Warszawy, którzy do tej pory nie byli zaangażowani w sprawy dotyczące terenu Osiedla Jazdów, eksperci (m.in. architekci, urbaniści, naukowcy, radni, urzędnicy), potencjalni nowi gospodarze terenu Osiedla Jazdów i tzw. wizjonerzy. Wypracowane w tych grupach koncepcje zostaną przedyskutowane podczas spotkań grupy mieszanej, w której uczestniczyć będą przedstawiciele każdej z grup.

Równolegle, od samego początku konsultacji, zainteresowane osoby będą mogły przekazywać swoje opinie za pomocą poczty elektronicznej lub w formie papierowej.

Na zakończenie planowane jest przygotowanie raportu z konsultacji i podjętych działań, a także zorganizowanie spotkania podsumowującego konsultacje.

Ten proces konsultacji społecznych jest wyjątkowy, bo po raz pierwszy w Warszawie przeprowadzany w sposób, w którym wykorzystywane są warsztaty partycypacyjne angażujące różnych interesariuszy – zarówno w grupach jednorodnych, jak i mieszanych. Dzięki temu uwzględnione będą mogły być potrzeby warszawiaków dotyczące tego terenu.

Szczegóły na stronie um.warszawa.pl

 

facebook share