PRZESTRZEŃ WSPÓLNA JEST WARTOŚCIĄ Nagroda NIAiU dla najlepszej pracy magisterskiej

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłosił interdyscyplinarny konkurs o Nagrodę NIAiU dla absolwentów wielu różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie na temat wartości przestrzeni wspólnej. Celem konkursu jest promocja dobrych merytorycznie prac magisterskich oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych, budynków użyteczności publicznej w swoich pracach dyplomowych. Nagroda przyznana zostanie w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. W części projektowej oceniane będą projekty z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i konserwacji dotyczące przestrzeni publicznych i budynków lub ich zespołów. W części teoretycznej nagrodzone zostaną rozprawy magisterskie dotyczące historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, społecznych, badań socjologicznych i antropologicznych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych. Do konkursu zgłaszać można prace obronione w trzech ostatnich latach –  od 1 września 2015 r. do 31 października 2018 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 listopada 2018. Decyduje data doręczenia.
Więcej na stronie www organizatora.

facebook share