„Przepraszam, którędy do centrum?” Debata nad współczesnym centrum Warszawy

Tym razem zostanie poruszony temat warszawskiego centrum – gdzie jest, jaki ma kształt i w którym kierunku powinno się rozwijać? W wydarzeniu przewidziany jest udział znanych specjalistów w dziedzinie urbanistyki i varsavianistyki:

* prof. zw. dr hab. Jan Maciej Chmielewski z Politechniki Warszawskiej, autor m.in. „Teorii Urbanistyki w planowaniu i projektowaniu miast”;

* dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. PAN z Instytutu i Przestrzennego Zagsopodarowania PAN, autor m.in. pracy pt. „Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy” i licznych innych opracowań dotyczących stanu zagospodarowania polskich miast i przestrzeni;

* dr Marek Ostrowski z Uniwersytetu – człowiek o niezwykle szerokich zainteresowaniach i osiągnięciach. M.in. biolog i varsavianista. Autor wielu albumów fotograficznych poświęconych przestrzeni Polski i Warszawy. Jego najbardziej znanym dziełem w kontekście warszawskim jest Panorama Warszawy Przełomu Tysiącleci.

Razem z gośćmi debaty spróbujemy dokonać delimitacji współczesnego centrum Warszawy, określić jego charakter i możliwe kierunki rozwoju. Wyjaśnimy też czym się różni centrum od śródmieścia i jak się kształtowały w przypadku Warszawy, gdzie są najlepsze warunki do zaistnienia miejskiego centrum i dlaczego oraz jakie znaczenie ma w tym wszystkim jakość przestrzeni publicznych.

Wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia 2014 o godz. 17:30 w Sali Kolumnowej UW i będzie częścią II Dni Gospodarki Przestrzennej / Dziesięciolecia Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
Zapraszamy do wspólnej debaty!
Program II Dni Gospodarki przestrzennej 10 – 12 kwietnia 2014 r.:
10 kwietnia Dzień I
10:00 – 10:30 Uroczysta inauguracja – słowo od Władz Wydziału
10:30 – 11:30 „Moje wspomnienia” – subiektywne opowieści, żarciki byłych i obecnych wykładowców o naszym kierunku: o tym, co się zmieniło podczas tych 10 lat i jakie były początki
11:30 – 12:00 Prezentacja dokonań Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej SPATIUM UW
12:00 – 12:30 Tort jubileuszowy
12:30 – 15:00 Turniej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej -coś na kształt telewizyjnego turnieju sprawdzającego wiedzę uczestników z zakresu gospodarki przestrzennej, prowadzony przez jednego z wykładowców (może być wykorzystane przez studentów, jako przygotowanie przed egzaminem dyplomowym)
15:30 – 18:30 Kreatywne warsztaty urbanistyczne
18:30 – 20:30 Spotkanie z Absolwentami „GP i co dalej!” – dalsze losy absolwentów, poszukiwania pracy, wymiana doświadczeń11 kwietnia Dzień II
15:00 – 18:30 „Rozegraj konsultacje społeczne” – mini warsztaty z partycypacji społecznej w całkiem nowej formie
16:30 – 17:30 Wernisaż – wystawa projektów dyplomowych „10 lat Gospodarki Przestrzennej na WGiSR 2004-2014” organizowana z okazji Jubileuszu w dniach 1 – 15 kwietnia przez Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego
17:30 – 20:30 VII Spotkanie Urbanistyczne „Przepraszam, którędy do Centrum?” czyli gdzie jest i czy w ogóle jest Centrum współczesnej Warszawy?

12 kwietnia Dzień III
10:00 – 14:00 „Wędrujące Centrum Warszawy” – wycieczka po Warszawie z ciekawym oprowadzającym.

facebook share