„Przemilczany fragment centrum Warszawy” – debata publiczna towarzysząca wystawie

Przypominamy, iż w dniu 26 maja (czwartek) o godz. 18.00 zapraszamy na drugą debatę publiczną Koła Krytyki OW SARP „Przemilczany fragment centrum Warszawy”.
W debacie wezmą udział m.in.: Jacek Damięcki, Jan Goots, Lech Królikowski, Wojciech Oleński, Marek Piwowarski, Magdalena Pożarowszczyk-Bieniak, Magdalena Staniszkis, Jerzy Szczepanik-Dzikowski. Prowadzący debatę: Jeremi Królikowski.

W pierwszej debacie, w dniu 18 maja udział wzięli m.in.: Marek Budzyński, Jacek Damięcki, Izabela Dymitryszyn, Jan Goots, Krystyna Ilmurzyńska, Ewa Kosiacka-Beck, Maciej Miłobędzki, Krzysztof Ozimek, Marek Piwowarski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski. Prowadzący debatę: Jeremi Królikowski.

Debaty towarzyszą wystawie „Wizja transformacji południowej części ścisłego Centrum Warszawy” oraz spotkaniom z jej autorami, arch. Jackiem Damięckim i arch. Janem Gootsem.
Kuratorem wystawy jest Katarzyna Łowicka – przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu.

Organizatorami wydarzeń są Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Sekcja Architektury Krajobrazu i Koło Krytyki, przy współpracy z Katedrą Sztuki Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW.

Wystawa trwa do 31 maja. Wszystkie wydarzenia odbywają się w siedzibie OW SARP, w Sali Lustrzanej Pałacu Zamoyskich w Warszawie, ul. Foksal 2.

facebook share