Przedłużenie terminu zgłaszania realizacji do tegorocznej edycji wystawy “Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”

Informujemy, że organizatorzy przedłużyli termin zgłaszania realizacji z lat 2018-1019, do tegorocznej edycji wystawy “Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej” do dnia do dnia 10 września 2019 do godz.14.30.

Informacja o konkursie: 
Jak co roku, Stowarzyszenie Architektów Węgierskich wystąpiło do Narodowego Funduszu Kultury o grant na zorganizowanie mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.
Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2018 i 2019.
Zgłoszenia (w wersji elektronicznej – edytowalnej i papierowej) muszą zawierać:

  • Teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc,
  • Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail do pracowni,
  • Nazwę domu,
  • Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje,
  • Legendę z opisem  pomieszczeń,

Grafikę:

  • plan budynku z ogrodem,
  • widok ulicy, przy której dom jest ulokowany,
  • rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej,
  • przekrój w charakterystycznym miejscu,
  • 3-4-zdjęcia domu w formacie jpg,

Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4
Zgłoszenia na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do dnia 3 września 2019 do godz.14.30 na adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich

facebook share