Projekt OpenHeritage

Rozpoczęła się realizacja projektu OpenHeritage – Organizing, Promoting and Enabling Heritage Re-use through Inclusion, Technology, Access, Governance and Empowerment, czyli Otwarte Dziedzictwo.
OW SARP jest partnerem w konsorcjum realizującym projekt, którego liderem jest Metropolitan Research Institute z Budapesztu – niezależny think-tank z międzynarodowym dorobkiem i doświadczeniem działający od 1989 roku.Celem projektu jest stworzenie innowacyjnych modeli zarządzania zaniedbanym i niedocenianym dziedzictwem architektonicznym i urbanistycznym. W projekcie bierze udział 16 partnerów z 11 krajów europejskich, w tym uczelnie, instytuty naukowe, organizacje pozarządowe, firmy i przedstawiciele miast. Nasze badania będą obejmowały większość krajów Europy, a uczestnikami działań będą naukowcy, architekci, urbaniści, przedstawiciele miast, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy czynnie zaangażowani w sprawy związane z dziedzictwem i przestrzenią.
W ramach projektu badania będą prowadzone w 16 wybranych lokalizacjach (Observatory Cases)
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i śledzenie postępów projektu naszej stronie projektu.

facebook share