Prezentacje nominowanych do nagrody Dyplom roku OW SARP

24 kwietnia w siedzibie OW SARP odbyły się prezentacje nominowanych do nagrody Dyplom roku OW SARP. Laureatów poznamy podczas pierwszego dnia “Tygodnia z Architekturą”, podczas uroczystego wręczenia nagród.
W tym roku nominowano (kolejność alfabetyczna):

Dyplomy magisterskie:

1. PRZEMYSŁAW CHIMCZAK – MIESZKANIE ADRESOWANE DO GENERACJI JAKO SPOSÓB NA PRZYCIAGANIE TALENTÓW. INKUBATOR MIESZKANIOWY- BUDYNEK W MIEJSKIEJ ZABUDOWIE ZWARTEJ. Promotor: DR HAB. ARCH. JOANNA GIECEWICZ, PROF. PW
2. MICHAŁ DOŁBNIAK – FILTR POWIETRZA DLA WARSZAWY- WIEŻOWIEC OCZYSZCZAJĄCY POWIETRZE OD SMOGU. Promotor: MGR INŻ. ARCH. J. WACŁAWEK
3. KAMILA HARUNOWICZ – KAPLICA Z CENTRUM KONTEMPLACYJNO – REKOLEKCYJNYM. Promotor: DR HAB. INŻ. ARCH. A. WIERZBICKA
4. PAMELA KRZYSZCZAK – MIEJSCE PRACY I NAUKI ARCHITEKTA. PROJEKT SIEDZIBY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY. Promotor: MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ STIASNY
5. BEATA ŁAWNICKA – TRANSFORMACJA WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH (WOM) ZA POMOCĄ GENEROWANIA ZDARZEŃ. Promotor: PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. SŁAWOMIR GZELL, PROF. ZW. PW

Dyplomy inżynierskie:

1. ALEKSANDER GADOMSKI – KLASZTOR DOMINIKAŃSKI W TORUNIU. Promotor: MGR INŻ. ARCH. MACIEJ MIŁOBĘDZKI
2. MARTA MLECZKOWSKA – SPECJALNY OŚRODEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO REWALIDACYNY W WILANOWIE. Promotor: MGR INŻ. ARCH. MARCIN GONCIKOWSKI
3. BARBARA ŚNIEŻYŃSKA – ZESPOŁ MIESZKANIOWY HOUSING FIRST PRZY DOLINIE SŁUŻEWIECKIEJ W WARSZAWIE. Promotor: MGR INŻ. ARCH. WITOLD ORZECHOWSKI DR INŻ. ARCH. PIOTR TRĘBACZ

facebook share