Prezentacja i dyskusja publiczna nt. pokonkursowej koncepcji architektonicznej „Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym. Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie”

Prezentacja i dyskusja odbędzie się 14 stycznia 2014 r. o godz.12.00 w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich

Zespół architektów holendersko – polskich: Mecanoo International, jojko + nawrocki architekci, Michael van Gessel oraz Delva Landscape Architects przedstawi wstępny projekt pokonkursowy.

Międzynarodowy konkurs na koncepcję „Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym”,  przeprowadzony został wspólne z SARP  pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Środowiska.

Sąd konkursowy ogłosił werdykt 14 listopada 2013 r., a  następnie w dniu 22 listopada odbyła się pierwsza debata publiczna z udziałem architektów.

Wnioski z tej dyskusji oraz uwagi Sądu Konkursowego i Muzeum  a także propozycje funkcjonalne, które będą zgłoszone w dnu 14 stycznia, zostaną uwzględnione przez architektów w dalszych pracach projektowych.

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, które w imieniu Muzeum prowadzi socjolog, dr Paweł Kuczyński tel. (22) 5266217, e-mail: ogrodXXIwieku.konsultacje@communication.com.pl.

 

W Sali Musztry w Podchorążówce eksponowane są nagrodzone i wyróżnione koncepcje projektowe  i makiety.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy pokonkursowej, po której oprowadzi Państwa  Główny Ogrodnik Muzeum Barbara Werner  tel. 519 124 143, e-mail: b.werner@lazienki-krolewskie.pl.

 

 

facebook share