Prezentacja i dyskusja pt. „Projekty duńskiego biura SLA w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ”

W dniu 26 marca 2019 roku na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie odbyła się prezentacja i dyskusja pt. „Projekty duńskiego biura SLA w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ”.

Inicjatorem wydarzenia była Ambasada Królestwa Danii w Warszawie, a współorganizatorami były Sekcja Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP oraz Katedra Architektury Krajobrazu WOBiAK SGGW w Warszawie. Projekty znanej duńskiej firmy SLA zaprezentowała architektka krajobrazu mgr inż. Natalia Budnik, absolwentka studiów inżynierskich na kierunku architektura krajobrazu w SGGW, obecnie starszy projektant w biurze projektowym SLA. Prezentowane zagadnienia dotyczyły współczesnych wyzwań i wymogów stawianych przed architektami krajobrazu w procesie kształtowania przestrzeni zgodnie z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju przyjętymi przez ONZ.

Dyskusję moderowała dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic, członkini Sekcji Architektury Krajobrazu i pracownik naukowy w Katedrze Architektury Krajobrazu WOBiAK SGGW. W spotkaniu i debacie uczestniczyli architekci krajobrazu, architekci oraz studenci.

Serdecznie dziękujemy pani mgr inż. arch. kraj. Natalii Budnik za bardzo ciekawą prezentację zespołu projektowego SLA oraz 5 wybranych innowacyjnych projektów, a także udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na szereg pytań, jakie padły w czasie dyskusji.

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z OW SARP i Katedry Architektury Krajobrazu z SGGW za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę arch. Jurija Sadowskiego i arch. kraj. Zuzanny Bartman.

Poniżej plakat i relacja zdjęciowa z wydarzenia.

facebook share