“PRELUDIUM” w ZODIAKu

Wykład performatywny 30.12.2020 g.18.00
Instalacja artystyczna 30.12.2020 – 5.01.2021

“Każde miasto ma swoje własne echo, które zależy od rozkładu i skali jego ulic oraz dominującego stylu architektonicznego i wykorzystanych materiałów. (…) Nasze miasta utraciły niestety jakiekolwiek echo. Szerokie, otwarte przestrzenie współczesnych ulic nie odbijają dźwięku, we wnętrzach współczesnych budynków dźwięki są zaś pochłaniane i poddawane cenzurze. Zaprogramowane nagrania z muzyką w centrach handlowych i przestrzeniach publicznych wykluczają możliwość akustycznego uchwycenia skali przestrzeni. Nasze uszy zostały oślepione.” Juhani Pallasmaa, „Oczy Skóry”, przeł. Michał Choptiany, Kraków: Instytut Architektury, 2012.Preludium w bezpośredni sposób nawiązuje do formy muzycznej, szczególnie popularnej w baroku, która służyła przygotowaniu słuchacza do następującego po nim większego dzieła. Muzyczny wstęp, w dużej mierze oparty na improwizacji, zakładał aktywny udział w procesie twórczym chwili i nastroju, w którym znajdował się dany wykonawca w momencie prezentowania dzieła. Nawiązując do historycznego kontekstu znaczeniowego tej formy muzycznej autorzy instalacji wykorzystują element przypadku i performatywności. Trzy podobne do siebie przedmioty muzyczne (pozytywki) z autorską kompozycją zostały umieszczone w przestrzeni publicznej miasta, zapraszając do interakcji mijających przechodniów. Filigranowość, naiwność, naturalna materialność i kruchość obiektów stanowią kontrapunkt do hałasu i ruchu otoczenia, w którym się znalazły. Dosłyszenie melodii ukrytej w naiwnej pozytywce wymaga skupienia i interakcji z nieznanym obiektem, rzucając inne światło na środowisko, w którym żyjemy.

Szczegóły lokalizacji pozytywek zostaną zaprezentowane podczas wykładu performatywnego na kanałach ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury.

Instalacja i wykład stanowi domknięcie dwuletniego cyklu działań edukacyjnych w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury organizowanego przez Fundację Warszawski Pawilon Architektury Zodiak.
Oddział Warszawski SARP jest partnerem całego cyklu. 

facebook share