Open Heritage – Praga LAB. Spotkanie inauguracyjne

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące działalność PRAGA LAB 18 czerwca 2019, godz. 18:00

Ważnym momentem projektu Open Heritage jest rozpoczęcie działania LABów w sześciu krajach partnerskich projektu. Jednym z nich jest Polska oraz warszawski PRAGA LAB. W związku z tym w Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach cyklu „Wokół rewitalizacji” odbędzie się spotkanie inaugurujące działalność PRAGA LAB.
PRAGA LAB to przestrzeń eksperymentu, w której poszukujemy efektywnych sposobów łączenia praskiego dziedzictwa z rozwojem lokalnej gospodarki. Od czerwca przez kolejne 3 lata w ramach działań PRAGA LAB będziemy szukać konkretnych rozwiązań pozwalających ograniczyć bariery dla rozwoju inicjatyw.


Przetestujemy nowe rozwiązania łączące aktywnych ludzi i niewykorzystane miejsca. Punktem wyjścia będzie praskie niematerialne i materialne dziedzictwo związane z pracą i jej tradycjami. Praga to dzielnica ludzi pracy, nierozerwalnie związana z tradycjami wytwórczymi i robotniczymi. Świadczą o tym liczne zakłady produkcyjne, małe i wielkie fabryki, zakłady rzemieślnicze; to tutaj nadal działają licznie rzemieślnicy, artyści, przedsiębiorcy. Zanikaniu tej tożsamości chcemy przeciwdziałać.
Członkowie zespołu PRAGA LAB – dr inż .arch. Katarzyna Sadowy, dr Dominika Brodowicz, arch. Maciej Czeredys – zaprezentują cele, założenia i ofertę PRAGA LAB.
PRAGA LAB jest częścią projektu OpenHeritage, realizowanego przez Oddział Warszawski SARP.
www.openheritage.eu
www.sarp.warszawa.pl/h2020

facebook share