Polski Cement w Architekturze

Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłasza kolejną, XVII edycję konkursu na najlepsze realizacje z użyciem technologii betonowej, wykonane i przekazane do użytku do końca 2012 roku.

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 31 października 2012 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2013 roku na adres:

Dział Wydawnictw i Promocji Architektury SARP
ul. Foksal 2
00-950 Warszawa

Szczegóły tu.

facebook share