Podsumowanie – Konferencja BIOCITY na Wydziale Architektury PW

W dniu 25 września 2014 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja naukowa BIOCITY, będąca drugą już konferencją zorganizowaną przez Naukowy Klub Architektury.

Wśród uczestników byli architekci, architekci krajobrazu, urbaniści, inżynierowie różnych specjalności, geografowie, biolodzy, antropolodzy, historycy, psychologowie, socjologowie oraz badacze miasta i jego rozwoju. Tematem przewodnim była relacja architektury i urbanistyki do środowiska. W konferencji uczestniczyli doktoranci, doktorzy, profesorowie oraz naukowcy uczelni z całego kraju. Referaty prezentowane były w trzech panelach tematycznych: Ekosfera, Biosfera i Antroposfera, które stanowiły trzy poziomy prowadzonych rozważań naukowych.

Tematy prelekcji obejmowały m.in. zielone fasady, inteligentne sieci energetyczne, idee parków ekologicznych i wertykalnych,miejskie zielone szlaki, biofilię w praktyce i teorii projektowania, bioklimatyczne budynki wysokie,a nawet antygrawitację w projektowaniu przywołującą myśl konstruktywistów z lat dwudziestych XX wieku.

W Ekosferze prezentowane były zagadnienia rozwoju i degradacji ekosystemów w ujęciu ekologicznym, w Biosferze – na poziomie pojedynczych organizmów, gdzie uwaga została poświęcona podobieństwom oraz naśladowaniu budowy i zasady działania organizmów żywych, natomiast w Antroposferze rozważano i prezentowano zagadnieniakulturowego powiązania człowieka z otoczeniem.

Bardzo interesująca oraz wartościowa była wymiana doświadczeń, stanu badań i wiedzy oraz idei i aspektów technicznych pomiędzy różnymi dyscyplinami, umożliwiająca całościowe i różnorodne spojrzenie na tematykę Biocity, którą obejmowała konferencja. Połączenie między architekturą, biologią i humanistyczną wiedzę o człowieku i architekturze pokazuje, że w wielu kwestiach dziedziny te uzupełniają się wzajemnie, wręcz często trudno określić granice „terytorium” eksploracji każdej z nich.

Otwarcia konferencji dokonał Prodziekan WAPW prof. nzw. dr hab. inż. arch. Robert Kunkel, natomiast wprowadzenie do konferencji przedstawiła prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka. Wydarzenie było zorganizowane we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, Fundacją Wydziału Architektury PW, Studium Doktoranckim i Wydziałową Radą Doktorantów WAPW. Wsparcia udzieliłafirma Schréder Polska będąca producentem inteligentnych i ekologicznych systemów oświetlenia zewnętrznego oraz Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Równocześnie z zamknięciem konferencji ruszyły prace nad recenzowaną monografią naukową pod tym samym tytułem co konferencja, w której będą prezentowane autorskie tekstyzwiązane z problematyką Biocity.

 

O NKA – Naukowym Klubie Architektury:

Naukowy Klub Architektury jest inicjatywą doktorantów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (WAPW) powstałą w 2013 roku, polegającą na organizowaniu konferencji i wydawaniu publikacji naukowych w dziedzinie architektury oraz pokrewnych.

NKA może się poszczycić zorganizowaniem konferencji pt. „Metamorfozy przestrzeni” 21 maja 2013 roku na WAPW, w której brali udział i prezentowali referaty doktoranci i doktorzy z różnych uczelni ogólnopolskich. Podsumowaniem konferencji jest dwutomowa publikacja.

Więcej informacji:

Naukowy Klub Architektury, Warszawa

arch. Małgorzata Łaskarzewska, arch. Ferdynand Górski, arch. Maksymilian Stec – doktoranci WAPW

E-Mail: nka@nka.edu.pl | Tel./Fax +48 22 628 53 70 | Strona Internetowa: nka.edu.pl

 

facebook share