Pismo ZG SARP dotyczące Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Eko-Inwestycji w Gdańsku, organizowanego przez Politechnikę Gdańską

“Prezesi Oddziałów SARP, ZKSK, OKSK

W związku z rezygnacją kol. Antoniego Domicza i w ślad za tym kol. Jacka Lenarta z sędziowania w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Eko-Inwestycji w Gdańsku, organizowanego przez Politechnikę Gdańską, informuję, że powodem rezygnacji kolegów z udziału w pracach sądu konkursowego jest brak porozumienia z Zamawiającym, co do zapisów regulaminowych dotyczących głównie prawa autorskiego. Próby poczynione przez kol. Jacka Lenarta zmiany, czy choćby złagodzenia zapisów regulaminu, nie przyniosły żadnych rezultatów. (…)”

[czytaj dalej]

facebook share