Pismo Sekretarza Generalnego SARP w sprawie repartycji kwot otrzymanych w 2013 r.

Stowarzyszenie Architektów Polskich informuje, że w dniu 6 maja 2014 roku podjęta została uchwała nr 40 Prezydium Zarządu Głównego SARP w sprawie repartycji kwot otrzymanych w roku 2013.

Wobec podjęcia powyższej uchwały, SARP ustalił sposób repartycji wynagrodzeń tj. kwot  należnych, pobranych na podstawie art.20 i 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szczegóły w liście Sekretarza Generalnego SARP: list

facebook share