Pawilon Zodiak

Pawilon Zodiak, w którym mieściły się dawniej bar i kawiarnia, jest elementem założenia Ściany Wschodniej, najważniejszego założenia urbanistycznego Warszawy stanowiącego “dobro kultury współczesnej”. Przywrócenie świetności temu miejscu wpisuje się w program rewitalizacji całego zespołu Ściany Wschodniej (odnowiony Pasaż Wiecha, remont i nadbudowa Domów Centrum, plany przebudowy Rotundy).
W latach 2015 i 2016 wybrano dwa zespoły projektantów, którzy zaproponowali swoją wizję modernizacji pawilonu oraz przebudowy placu przed nim. W przetargu z dominującym kryterium jakości na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Zodiaku zwyciężyła warszawska pracownia Kalata Architekci – projektanci dysponujący dużym doświadczeniem w pracy przy istniejących, wartościowych budynkach. Decydujący był również ich stosunek do, będącego przedmiotem projektu, obiektu architektury późnego modernizmu. Odznacza się on wyjątkową dbałością w oddaniu detali historycznej koncepcji architektonicznej oraz dążeniem do zachowania i restauracji wszelkich możliwych do ocalenia elementów takich jak mozaika czy lastrykowe posadzki. Z kolei w konkursie architektonicznym na koncepcję zagospodarowania otoczenia pawilonu wybrano pracownię Gowin & Siuta, których projekt najtrafniej spełnił stawiane kryteria wpisania się w przestrzeń i charakter miejsca oraz uzupełnienia przyszłych funkcji Pawilonu. Projekt ten odznaczał się integralnością kompozycji i poprzez różnorodną, otwartą funkcję będzie sprzyjał tworzeniu nowych więzi i relacji społecznych.
Przywrócenie mieszkańcom Warszawy zaniedbanego miejsca o wyjątkowej wartości przestrzennej i architektonicznej przy jednoczesnym nadaniu mu całkowicie nowej wartościowej funkcji jest wyrazem poszanowania dla dziedzictwa architektonicznego  oraz podkreśleniem związku przeszłości z przyszłością. Nowy pawilon wraz placem napełni życiem ten dotąd zaniedbany, ale szczególnie istotny fragment centrum Warszawy.
Nowy Pawilon Zodiak to przedsięwzięcie Miasta Stołecznego Warszawy oraz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zostanie on otwarty jesienią 2018 r. Na piętrze swoją siedzibę będzie miało Centrum Promocji Gospodarczej m st. Warszawy, a na parterze znajdzie się Warszawski Pawilon Architektury Zodiak – tworzony przez architektów OW SARP-u oraz współpracujących z nimi specjalistów różnych dziedzin oraz artystów. Architektura prezentowana tu będzie w różnych kontekstach – naszych potrzeb
i marzeń, tego, co dzieje się w Warszawie i innych miastach świata, z punktu widzenia projektantów i użytkowników, historii i scenariuszy futurystycznych.
W Warszawskim Pawilonie Architektury będzie można obejrzeć wystawę, podyskutować, kupić książkę i napić się kawy w samym sercu miasta. Pierwsze większe wydarzenia planujemy jesienią 2017 r. Więcej informacji wkrótce.
Zapraszamy już teraz na pierwsze spotkanie z cyklu „Rzut w Zodiaku”,  www.sarp.warszawa.pl

facebook share