Panel dyskusyjny wyjątkowego projektu Łazienek Królewskich w Warszawie – Ogród XXI wieku z pawilonem wystawowym

W pierwszym tygodniu czerwca firma Communication Service na zlecenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie rozpocznie panel dyskusyjny z udziałem młodych osób. Tematem będzie rewitalizacja Łazienke Królewskich i „Ogród XXI wiekuz pawilonem wystawienniczym”.

Nawet tradycyjne instytucje kultury próbują reagować na potrzeby młodych osób. Chcą dotrzeć do młodzieży z odpowiadającą jej estetyką, niestandardową edukacją czy po prostu z atrakcyjnymi formami spędzania czasu wolnego.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie stawia za cel zaprojektowanie Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym przyjaznego dla różnych grup, w tym także młodych odbiorców.

Projekt „Ogród XXI wieku z pawilonem wystawienniczym. Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie” ma na celu rewitalizację obszaru dziedzictwa naturalnego i kulturalnego Łazienek Królewskich m.in. poprzez urządzenie nowego Ogrodu XXI wieku na obecnym terenie gospodarczym, który dotąd nie wchodził w skład zabytkowego Ogrodu. Pawilon wystawowy w Ogrodzie XXI wieku pozwoli nie tylko Łazienkom, ale i innym muzeom warszawskim na organizację dużych wystaw, na które dziś w Warszawie nie ma odpowiednich warunków. Włączy to stolicę do międzynarodowego obiegu atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych.

Otwarcie nowych możliwości artystycznych i budowanie wolnej od podziałów i uprzedzeń nowej przestrzeni wyobraźni, nie może odbyć się bez udziału tych, dla których powstaje Ogród XXI wieku. Skoro ma to być miejsce spotkań, wymiany poglądów i współpracy, to jego powstanie nie może się odbywać bez konsultacji społecznych. Dlatego wszyscy zainteresowani projektem mogą zgłaszać swoje pomysły za pomocą specjalnie przygotowanej witryny, na której będzie realizowany panel dyskusyjny.

Każdy uczestnik forum dyskusyjnego będzie miał możliwość wniesienia swoich propozycji. Panel dyskusyjny będzie realizowany na specjalnie przygotowanej witrynie, dostępnej pod adresem www.konsultacjespoleczne.crtool.pl. Dyskusja na platformie rozpocznie się 4 czerwca 2014 roku. Wystarczy “wejść” w zakładkę DYSKUSJA zamieszczonej na platformie i podać swój adres e-mail.

Najbardziej aktywni uczestnicy po zakończeniu konsultacji otrzymają w prezencie przewodnik “Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie” oraz zaproszenia do zwiedzania Letniej Rezydencji Króla Stanisława Augusta.

Wykorzystanie zawansowanej technologicznie internetowej platformy crowdsourcingowej sprawi, że członkowie społeczności będą mogli gromadzić pomysły i dowolnie je łączyć, wymieniając się swobodnie informacjami. Zespołowe działanie wpłynie na wypracowanie najlepszych rozwiązań oraz zwiększenie zaangażowania we wspólne planowanie przestrzeni – mówi dr Paweł Kuczyński, Dyrektor Zarządzający Communication Service, firmy odpowiedzialnej za przeprowadzenie badania „Panel dyskusyjny – Ogród XXI wieku z pawilonem wystawienniczym. Rewitalizacja obszaru Łazienki Królewskie”.

Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej Łazienek Królewskich: www.lazienki-krolewskie.pl

Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela:

Zespół Promocji i Marketingu Muzeum Łazienki Królewskie
Dagmara Jaklewicz
Tel. +48 511 941 288, e-mail: dagmara.jaklewicz@lazienki-krolewskie.pl

oraz Główny Ogrodnik Łazienek Królewskich
Barbara Werner, tel. + 48 519 124 143, e-mail: barbara.werner@lazienki-krolewskie.pl

Dodatkowych informacji na temat badania udziela również
Biuro prasowe Communication Service
Karolina Woldańska
Tel.+48 882 045 128, e-mail: karolina.woldanska@communication.com.pl

www.communication.com.pl

 

 

facebook share