Oświadczenie Zarządu Głównego SARP w sprawie “Konkursu na koncepcję obiektu memorialnego WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 r.”

Poniżej przedstawiamy treść oświadczenia Zarządu Głównego SARP w sprawie “Konkursu na koncepcję obiektu memorialnego WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 r.”

“Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oświadcza, że nie uczestniczyło w jakiejkolwiek formie przy przeprowadzeniu “Konkursu na koncepcję obiektu memorialnego WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 r. i organizator nie zwracał się do SARP w powyższej sprawie.

Wobec braku publicznie dostępnych warunków konkursu (brak publikacji w BIP) możemy domniemywać, że konkurs nie został przeprowadzony na warunkach określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP niezmiennie stoi na stanowisku, że realizacja obiektu upamiętnienia tak ważnego dla historii kraju miejsca i wydarzenia realizowanego z udziałem środków publicznych powinna być poprzedzona ogólnodostępnym, otwartym konkursem architektonicznym, w którym zachowane byłyby ugruntowane ponad stuletnią praktyką zasady konkurowania w zawodzie architekta, a w szczególności zasady równego traktowania uczestników konkursu, spełniając przy tym regulacje Prawa Zamówień Publicznych dotyczące konkursów.”

Link do strony oświadczenia ZG SARP: http://www.sarp.org.pl/pokaz/oswiadczenie,2453/

facebook share