Oś Stanisławowska – zaproszenie na spotkanie otwarte

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zarząd Mienia m. st. Warszawy oraz Zespół ekspertów zapraszają na  spotkanie robocze towarzyszące warsztatom eksperckim na temat zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego.

Spotkanie robocze – otwarte dla wszystkich zainteresowanych – odbędzie się 11 marca br. w godz. 17.30-20.00 w siedzibie OW SARP na ulicy Foksal 2.

Wprowadzenie

W ramach Programu inwestycyjnego Warszawy na lata 2009 – 2020, Zarząd Mienia m.st. Warszawy realizuje program inwestycyjny pn. „Dzielnica Wisła”. W ramach tego programu rewitalizowany jest m.in. Port Czerniakowski.

W latach 2009 – 2014 Zarząd Mienia przeprowadził w Porcie inwestycje za ok 21 mln zł, w ramach których pogłębiono kanał i basen portowy, wybudowano nabrzeża, zbudowano pomosty pływające, przebudowano ul. Zaruskiego, zapewniono w porcie przyłącza wodne i sanitarne, przyłącza elektryczne, oświetlenie, monitoring i wi-fi, a także przebudowano kolektory wprowadzające wodę do Portu z Łuku Siekierkowskiego i Kanału Piaseczyńskiego, w tym zbudowano biofiltr na Osi Stanisławowskiej.

W latach 2014-2018 Zarząd Mienia planuje w porcie Czerniakowskim przebudowę Osi Stanisławowskiej, budowę ośrodka wodniackiego Przystań Warszawa, przebudowę pochylni dawnej stoczni remontowej, budowę kładki pieszej nad Portem Czerniakowskim, budowę nabrzeży i przejścia pod ul. Zaruskiego. Na te inwestycje zarezerwowany jest budżet wysokości 10,9 mln. zł.

W związku z realizacją ww. programu inwestycyjnego w grudniu 2013 r. Zamawiający uzyskał warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwupoziomowego placu stanowiącego urbanistyczne zamknięcie Osi Stanisławowskiej w funkcjami usługowymi, zlokalizowanymi między poziomami placu wraz z infrastrukturą i towarzyszącym zagospodarowaniem terenu, na działkach cz. ew. nr 8 i cz. ew. nr 9
w obrębie 5-06-11 położonych w rejonie ulic Czerniakowskiej i Zaruskiego w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Zarząd Mienia wybrał już pracownię architektoniczną, która ma opracować dokumentację budowlano-wykonawczą dotyczącą zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w Warszawie.

W toku prac nad założeniami projektu budowlanego Zamawiający zlecił Oddziałowi Warszawskiemu Stowarzyszenia Architektów Polskich zorganizowanie warsztatów eksperckich, w celu dyskusji założeń projektu, w wyniku której mają powstać rekomendacje dotyczące zagospodarowania artykulacji Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego.

Nad rekomendacjami pracuje zespół ekspertów w składzie: arch. Tomasz Majda  – TUP, arch. Maciej Miłobędzki  – OW SARP, arch. Tomasz Olszewski, arch. Dorota Sawicka – OW SARP, OW TUP, arch. Dariusz Śmiechowski – OW SARP, arch. kraj. Patryk Zaręba. Koordynatorem warsztatu jest arch. kraj. Katarzyna Łowicka – OW SARP.

W dniu 11 marca zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem do włączenia się w dyskusję na temat zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego.

Gośćmi specjalnymi na debacie będą m.in. prof. ndzw. PW dr arch. Marek Budzyński, prof. ndzw. PW dr hab. arch. Krzysztof Domaradzki, prof. dr hab. arch. Jacek Damięcki.

 

Plan spotkania otwartego w ramach warsztatu eksperckiego
(środa, 11 marca 2015, OW SARP, ul. Foksal 2)

17:30 – 17:40 (10 min)
Powitanie

·      Przedstawiciel Zarządu OW SARP
·      Koordynator warsztatu eksperckiego

17:40 – 17:55 (15 min)
Wprowadzenie do dyskusji

·      Krótka charakterystyka projektu Dzielnica Wisła  ze szczególnym omówieniem inwestycji – wykonanych i planowanych – w ramach programu rewitalizacji Portu Czerniakowskiego arch. kraj. Marek Piwowarski, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły

17:55 – 18:30 (35 min)

·      Przeprowadzone analizy oraz dotychczas sformułowane wnioski dot. uwarunkowań i wizji rozwoju terenu położonego w rejonie Portu Czerniakowskiego (Zespół ekspertów)
·      Prezentacja szkiców koncepcyjnych dot. zagospodarowania otoczenia Osi Stanisławowskiej (Zespół ekspertów)
18:30 – 19:40 (70 min)
Dyskusja z udziałem ekspertów na temat zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego

19:40 – 20:00 (20 min)
Wnioski oraz podsumowanie dyskusji

facebook share