Opublikowano raport z realizacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego

Zapraszamy do zapoznania się, ze świeżo opublikowanym raportem z realizacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego.

Zobacz treść Raportu (.pdf)

Serdecznie polecamy lekturę.
Panel, zainicjowany przez Urząd m.st. Warszawy pn. “Warszawa Dla Klimatu”, odbył się w grudniu ubiegłego roku. Paneliści, reprezentujący różnorodną społeczność Warszawy, przegłosowali 49 rekomendacji dotyczących wprowadzania w Warszawie rozwiązań proklimatycznych, w szczególności związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.
Eksperci Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP Justyna Biernacka i Piotr Jurkiewicz opracowali i zgłosili do Panelu 10 Rekomendacji, spośród których 8 znalazło uznanie u Panelistów, co oznacza zobowiązanie Prezydenta m.st. Warszawy do ich realizacji.
Zgodnie z obietnicą przedstawiamy 2/8 rekomendację Koła Architektury Zrównoważonej, zaakceptowaną przez Panel:

„Sformułowanie jednoznacznych, wymiernych celów dotyczących neutralności klimatycznej w dokumentach strategicznych Warszawy, np. w ramach uzupełnienia do Strategii Warszawa2030. Cele klimatyczne powinny być́ czytelne i obowiązujące dla całej społeczności Warszawy (dla urzędników, inwestorów i mieszkańców). Cele klimatyczne powinny być́ ujęte na poziomie Strategii miasta, a dokumenty niższego rzędu powinny określać́, w jaki sposób będą̨ realizowane w różnych obszarach aktywności miasta. Jest bardzo ważne, abyśmy wszyscy rozumieli, do czego dążymy i jaki jest nasz wspólny cel. Cele klimatyczne Miasta powinny znaleźć́ swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentów planistycznych, czyli Studium i planach zagospodarowania.”

Warto wspomnieć, że dwa miesiące temu Warszawa ogłosiła rozpoczęcie prac nad „Planem działania na rzecz środowiska i klimatu”, realizowanych we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w ramach programu Green Cities (EBRD Green City and Climate Action Plan). Czy plan ten spełni rolę miejskiej strategii klimatycznej? Trzymamy kciuki.
Więcej informacji na ten temat: 
https://www.ebrd.com/…/warsaw-first-polish-city-to-join…
https://www.ebrdgreencities.com/…/warszawa-rozpoczyna…/

O pozostałych rekomendacjach Koło Architektury Zrównoważonej będzie informować na swoim  profilu Facebook Koło Architektury Zrównoważonej.
Wystąpienie Justyny Biernackiej i Piotra Jurkiewicza można obejrzeć na YouTube. 
Wszystkie rekomendacje.
Więcej o idei i pracach Panelu.
Pozostaje nam tylko trzymać kciuki, by wdrożenie rekomendacji przebiegło sprawnie i bez zakłóceń.

facebook share