Ogród Miejski Jazdów

Projekt długoterminowy realizowany od stycznia 2016 r.

Ogród Miejski Jazdów to projekt o charakterze interdyscyplinarnym, ukierunkowany na pracę z zieloną przestrzenią wokół Zamku Ujazdowskiego (szczególnie od strony zachodniej). Wspólnie z zaproszonymi specjalistami – architektami, socjologami, botanikami, edukatorami, ale też użytkownikami tego miejsca i artystami chcemy przemyśleć możliwe funkcje użytkowe oraz potencjał społeczny przestrzeni zielonych w mieście, czyniąc skwer wokół Zamku Ujazdowskiego polem eksperymentu do wprowadzania nowych rozwiązań korzystających z narzędzi sztuki, architektury, botaniki, socjologii, kultury fizycznej oraz studiów miejskich.

Bardzo ważnym aspektem projektu jest zwiększenie świadomości dotyczącej przemian klimatycznych i dbałości o zasoby naturalne z jakich korzystamy. Jednocześnie chcemy uczynić to miejsce zauważalnym i przyjemnym. Naszym zamiarem jest zainicjowanie procesu tworzenia nowoczesnego systemu parkowego, który powstanie w duchu zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę różnorodność perspektyw oraz zakładając, że będzie on podlegał zmianom wskutek jego użytkowania.

Koncentracja na określonej przestrzeni parku przed Zamkiem Ujazdowskim nie wyklucza, a wręcz zachęca do spojrzenia na najbliższe sąsiedztwo i sposoby pracy z przestrzenią na Jazdowie (biorąc pod uwagę walory architektoniczne, historyczne, kulturowo-społeczne, czy sieć znajdujących się na tym terenie instytucji).

Elementem spajającym różne warstwy składające się na barwność tego fragmentu miasta jest zieleń, która stała się naturalnym punktem wyjścia do refleksji nad kondycją i możliwym rozwojem tego obszaru. Natura, sposoby jej rozumienia i traktowania przez człowieka, formy zależności i dynamika napięć wskazują na ogromny potencjał stworzenia projektu o charakterze kulturowo-społecznym. Projektu, który w sposób podmiotowy korzystałby z zasobów środowiska, nie próbując go ani ozdabiać (kolonizować) przez sztukę, ale też nie rezygnować z ludzkiej obecności w nim. Chcemy jeszcze raz przemyśleć założenia parkowe w strukturze miejskiej pochylając się szczególnie nad ich społecznym aspektem, kształtowania się nie tylko miejsca, ale też zgromadzonej wokół niego bądź tworzącej go wspólnoty. Park w tym sensie zostanie potraktowany jako całościowe przedsięwzięcie site-specific.

Kuratorka: Anna Czaban

Partnerem projektu jest Oddział Warszawski SARP.


Terminy warsztatów:
– 13 kwietnia, godz. 18.00
– 28 kwietnia, godz. 18.00
– 22 maja, godz. 12.00
– 25 maja, godz. 18.00
– warsztat w czerwcu (termin do potwierdzenia)

Zgłoszenia: a.czaban@csw.art.pl
Liczba miejsc ograniczona.

Prowadzenie: Anna Czaban, Ewa Rudnicka

Ewa Rudnicka – architektka, absolwentka Ecole Nationale d’Architecture Paris la Villette obecnie doktorantka wydziału Artes Liberales UW, gdzie bada wpływ Kultury Czynnej -działań artystycznych i architektonicznych na tworzenie się społeczności lokalnych. Projektantka pierwszej warszawskiej inicjatywy lokalnej na Jazdowie. Członkini Zarządu OW SARP

Warsztat będzie miał miejsce w Laboratorium CSW Zamek Ujazdowski.

csw_pl_rgb_poziome

facebook share