Ogłoszenie wyników konkursu ZŁOTA 11

Serdecznie zapraszamy na oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję modernizacji elewacji budynku przy ul. Złotej 11 w Warszawie, które odbędzie się w czwartek 21 grudnia 2017 r, o godzinie 11.15 w siedzibie SARP, ul. Foksal 2, Warszawa (sala na parterze budynku).

WYNIKI KONKURSU

WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA KONCEPCJĘ MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU PRZY ZŁOTEJ 11 W WARSZAWIE

I NAGRODĘ w wysokości 15 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje:

Praca konkursowa nr 010

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 689986)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

INTERURBAN Łukasz Piankowski
ul. Biskupa Dominika 10/12, 81-402 Gdynia

Skład zespołu autorskiego:

mgr inż. arch. Łukasz Piankowski, mgr inż. arch. Weronika Juszczyk

II NAGRODĘ w wysokości 10 000 zł netto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 002

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 161813)

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

  1. Michał Ziółkowski
    ul. Szkolna 10 m.72, 05-500 Piaseczno
  1. Grzegorz Klimek
    ul. Jaworzynka 641, 43-476 Jaworzynka
  1. Iwona Ziółkowska
    ul. Szkolna 10 m.72, 05-500 Piaseczno

Skład zespołu autorskiego:

Michał Ziółkowski, Grzegorz Klimek, Iwona Ziółkowska

III NAGRODĘ w wysokości 5 000 zł netto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 006

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 202311)

Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

inicjatywa projektowa sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 417, 00-739 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Piotr Straszak, Mikołaj Zdanowski, Szymon Chwazik, Katarzyna Strzelecka-Paciorek

Pełen tekst: WYNIKI KONKURSU

facebook share