Ogłoszenie wyników duetapowego realizacyjnego konkursu architektonicznego na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

Oficjalne publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 14 października 2021 roku o godz. 12:00. (czwartek) w siedzibie SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie (I piętro, sala konferencyjna).
Zapraszamy

facebook share