Odszedł Tadeusz Sumień

Pan Tadeusz Sumień zasłużony profesor w dziedzinie planowania przestrzennego, długoletni pracownik i dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa zmarł 9 lipca 2015 roku członek OW SARP od 1955 roku.

facebook share