Odsłonięcie popiersia prof. Czesława Witolda Krassowskiego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

 
Na dziedzińcu Wydział Architektury, PW miała miejsce uroczystość odsłonięcia popiersia profesora Czesława Witolda Krassowskiego, postaci dla fundatora pomnika, Oddziału Warszawskiego SARP wyjątkowej.
 
Odsłonięcia podczas kameralnej uroczystości dokonała Prezes Oddziału Warszawskiego SARP, arch. Marta Sękulska-Wrońska, Dziekan Wydziału Architektury arch. Krzysztof Koszewski oraz autor pomnika Marcin Nowicki.
“Inicjatywa by z darowizny Oddziału Warszawskiego SARP upamiętnić urodziny Profesora jest ukoronowaniem zabiegów grona przyjaciół, współpracowników i absolwentów, członków SARP, których zamysł odkucia w kamieniu sentencji “ku pamięci” Proffesora po raz pierwszy poparła Komisja Senacka w roku 1988″ czytamy w pamiątkowej publikacji.

 
List wystosowany przez jego Magnificencję Rektora Politechniki Warszawskiej honorował również postać ojca Profesora, astronoma Jana Mariana Krassowskiego.
Na uroczystość przybyli dawni studenci profesora, przyjaciele z braci akademickiej i stowarzyszeniowej. W koleżeńskiej atmosferze wspominaliśmy wspólne przygody z architekturą w tle.
Do pamiątek, dzieł sztuki wyjątkowego ogrodu, galerii dziedzińca WAPW dołączył rzeźbiarski portret Profesora Krassowskiego dłuta Marcina Nowickiego a ujętego w projekcie architekta Adama Suflińskiego, Kierowników Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WAPW.
 
Profesorze, szanowny kolego Architekcie, dziękujemy za Twoją naukę, drobiazgowość i wnikliwość. Ocalenie od zapomnienia dziedzictwa architektury i budownictwa drewnianego. Dzięki tej wiedzy tworzymy współczesne dzieła z silnym fundamentem tradycji.

Autorami zdjęć są:
Robert Rzadkiewicz, Politechnika Warszawska
Martyna Szkramek, Politechnika Warszawska
Michał Wajnchold
 
 

facebook share