Odeszła Krystyna Piątkowska

Odeszła Krystyna Piątkowska z d. Jakś. Od 1962 członek SARP, od 1965 r. kierowała Sekcją Architektury Krajobrazu przy Oddziale Warszawskim SARP, następnie była koordynatorem Sekcji Architektury Krajobrazy przy ZG SARP. Była delegatka SARP do Międzynarodowej Organizacji Architektów Krajobrazu IFLA . Otrzymała Złotą Odznakę SARP.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 2 listopada o godz. 13:15 w kościele św. Józefata na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

facebook share