STREFA ARCHITEKTA – Seminarium OW SARP “Od świadectwa energetycznego do BREEAM – wspomaganie architektów w osiąganiu celów niskoenergetycznych inwestycji”

Oddział Warszawski SARP i Fundacja Poszanowania Energii zapraszają na seminarium “Od świadectwa energetycznego do BREEAM – wspomaganie architektów w osiąganiu celów niskoenergetycznych inwestycji”, które odbędzie się 26 listopada 2016 o godz. 10:30 w ramach Strefy Architekta w oranżerii przy ul. Foksal 2 w Warszawie. 

Seminarium poprowadzą:

dr inż. Maciej Mijakowski – Prezes Fundacji Poszanowania Energii, adiunkt na wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, członek zarządu International Building Performance Simulation Association Poland oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

dr inż. Jerzy Kwiatkowski – Kierownik Działu Analiz Energetycznych i Certyfikacji BREEAM w Narodowej Agencji Poszanowania Energii, ekspert w Fundacji Poszanowania Energii w zakresie ocen środowiskowych budynków i alternatywnych źródeł energii.

dr inż. Joanna Rucińska – Pracownik Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Starszy Specjalista ds. Analiz Energetycznych w Narodowej Agencji Poszanowania Energii.

Wprowadzenie: mgr inż. arch Justyna Biernacka – Pełnomocnik Prezydium Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP ds. Zrównoważonej Architektury .

Dla osób biorących udział w seminarium przewidziane są Certfikaty Uczestnictwa.

 


 

Obecnie inwestorzy często stawiają architektom i projektantom wymaganie zaprojektowania budynku zrównoważonego, a przynajmniej niskoenergetycznego. Czasami wymaganie formułowane jest jako budynek pasywny, prawie zeroenergetyczny czy energooszczędny. Co te określenia oznaczają, jakimi wskaźnikami mogą zostać opisane, a także czy formalne wymagania obecnie obowiązujące są trudne do spełnienia – na te pytania odpowie pierwsza część seminarium.

Następnie uwaga zostanie skierowana na narzędzia służące ocenie środowiskowej i energetycznej budynków. Czy w tym celu automatycznie należy zastosować pełne oceny środowiskowe budynków lub skomplikowane narzędzia symulacji? Celem drugiego wystąpienia jest pokazanie, że w takich sytuacjach nie zawsze trzeba stosować najbardziej zaawansowane metody. W niektórych przypadkach proste metody analizy, czy nieskomplikowane algorytmy obliczeniowe także pozwalają otrzymać miarodajne wyniki. W prezentacji przedstawione zostaną różne metody analizy pozwalające ocenić jakość energetyczną budynku lub wariantów jego modernizacji.

Ponieważ treści teoretyczne najlepiej ilustrować przykładami praktycznymi, ostatnia, trzecia część seminarium poświęcona będzie omówieniu przykładu modernizacji budynku użyteczności publicznej ze wskazaniem osiągniętych wskaźników komfortu wewnętrznego i charakterystyki energetycznej.

facebook share