O Atlanticu mówiono: najpiękniejsze!

Prezentujemy artykuł pt. “O Atlanticu mówiono: najpiękniejsze!” opublikowany w grudniowym numerze branżowego czasopisma Builder. Zawiera on apel w sprawie warszawskiego kina Atlantic, który został wystosowany przez Zarząd Oddziału Warszawskiego SARP we wrześniu 2020 r. oraz stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zobacz cały artykuł z Builder nr 12/2020

facebook share