O architekturze, sztuce, produkcji i jedzeniu – Spotkanie z cyklu: Footprints – dziedzictwo na przyszłość

W europejskich miastach jest wiele budynków, które kiedyś służyły produkcji najbardziej podstawowych produktów: żywności. Piekarnie, browary, fabryki przetworów były przestrzeniami pracy, a zarazem tworzyły tożsamość miast. Dzisiaj służą często innym funkcjom albo dopiero muszą być na nowo przywrócone do życia, musimy znaleźć nowe sposoby korzystania z nich.

Jest to już trzecie spotkanie z cyklu “Footprints. Dziedzictwo dla przyszłości”. Zapraszamy do rozmowy z tymi, którzy uczestniczyli w procesie przywracania do życia dwóch dawnych miejsc produkcji: Piekarni Mechanicznej na warszawskiej Pradze oraz Fabryki Dżemów we Lwowie. Gośćmi będą: Bozhena Pelenska, dyrektorka Centrum Sztuki Fabryka Dżemów oraz Małgorzata Borys i Maciej Kauffman, reprezentujący zespoły projektowe mamarchitekci i Zaczyn, tworzący autorskie koncepcje adaptacji Piekarni.

Centrum Sztuki „Fabryka Dżemów” to projekt rewitalizacji neogotyckiego zespołu poprzemysłowego na Podzamczu we Lwowie. Dziś toczy się tam proces adaptacji na centrum sztuki współczesne, Centrum ma zostać otwarte w 2022 roku. Celem jest prezentacja sztuki tworzonej na Ukrainie i w Europie Środkowo-Wschodniej, a także uczestnictwo w międzynarodowym dyskursie dotyczącym współczesnych globalnych i lokalnych wyzwań społecznych.
Piekarnia przy ul. Stolarskiej na Pradze Północ produkowała chleb przez ponad 100 lat, od około 1900 roku, kiedy powstała wraz z przylegającym do niej niewielkim wielorodzinnym budynkiem mieszkaniowym. Już w okresie transformacji ta jej funkcja zakończyła się i Piekarnia stała wiele lat pusta, podczas gdy przylegające do niej mieszkania służyły jako komunalne. Dwie podjęte próby nadania jej nowej funkcji, związanej z kulturą i rozrywką, nie powiodły się.
W ramach projektu OpenHeritage badacze, architekci, aktywiści szukają nowych modeli działania dla takiego zapomnianego czy niedocenianego dziedzictwa w różnych miastach Europy. W Warszawie, w ramach PragaLAB (OW SARP) zorganizowano warsztaty, do których zaproszono interdyscyplinarne zespoły. Razem z nimi oraz z przedstawicielami m. st. Warszawy, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, a także współczesnymi rzemieślnikami i producentami zastanawialiśmy się nad tym, jaka powinna być Piekarnia w przyszłości.
Jakich funkcji potrzebujemy w miastach obecnie i jakich będziemy potrzebować w przyszłości? W jaki sposób mogą one wiązać się z istniejącym dziedzictwem architektury przemysłowej? Czy może ona być bazą, a nawet pewnym katalizatorem zmian?

Goście: Bozhena Pelenska, Centrum Sztuki “Fabryka Dżemów”, Małgorzata Borys (mamarchitekci, zespół projektowy w warsztatach Piekarni), Maciej Kauffman (Archigrest, zespół projektowy w warsztatach Piekarni)
Moderatorzy: Katarzyna Sadowy (OW SARP, PragaLAB) i Michał Sikorski (TŁO)

Transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=Usdjs8MMMrc

ORGANIZATORZY: Oddział Warszawski SARP: PragaLAB w ramach projektu OpenHeritage, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP, Pawilon Architektury ZODIAK.


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, numer umowy grantowej: 776766. Cała odpowiedzialność za treści zawarte w prezentacji ponoszą autorzy. Treści tych nie należy traktować jako opinii wyrażanych przez Unię Europejską. Ani EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych treści.

facebook share