Nowy Zarząd Sekcji Architektów Krajobrazu

W dniu 18 marca 2016 roku, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP,  ukonstytuował się nowy Zarząd Sekcji Architektów Krajobrazu:

  • Przewodnicząca Katarzyna Łowicka,
  • Wiceprzewodniczący Paweł Bartman,
  • Wiceprzewodnicząca Kinga Kimic.

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z Sekcji AK za wyróżnienie i obdarzenie zaufaniem!

facebook share