Nowe wladze SARP Warszawa

Architekt Marcin Mostafa zostal wybrany nowym Prezesem Oddzialu Warszawskiego Stowarzyszenia Architektow Polskich na Walnym Zjeździe Delegatów SARP, który odbył się 7-9 grudnia 2012 roku. Został wybrany nowy Zarząd, Sąd Koleżeński, Komisja Rewizyjna, Delegaci oraz Kolegium Sędziów Konkursowych na nową kadencję 2012-2015.

Zarząd OW SARP
Paweł Czaplicki
Marlena Happach
Dariusz Hyc
Maciej Kowalczyk
Marek Kuciński
Maciej Kuryłowicz
Maciej Mąka
Krzysztof Pasternak
Jolanta Przygońska
Maria Sołtys
Jan Sukiennik
Marek Szeniawski
Mateusz Świętorzecki
Janina Trepczyńska-Grynberg
Aleksandra Wasilkowska

Sąd koleżeński
Jan Chwedczuk
Aleksander Chylak
Radosław Kowalewski
Andrzej Sowa
Elżbieta Szelińska
Michał Tatjewski

Komisja Rewizyjna
Michał Brutkowski
Dorota Bujnowska-Cechniak
Anna Grabowska
Bolesław Stelmach

Delegaci na Walny Zjazd SARP
1 Grzegorz Buczek
2 Andrzej Bulanda
3 Grzegorz Chodkowski
4 Krzysztof Chwalibóg
5 Aleksander Chylak
6 Paweł Detko
7 Krzysztof Domaradzki
8 Jerzy Grochulski
9 Paweł Grodzicki
10 Marlena Happach
11 Janusz Jaworski
12 Michał Jaworski
13 Wojciech Kakowski
14 Jan Kempa
15 Maciej Kowalczyk
16 Jan Kucza-Kuczyński
17 Maciej Mąka
18 Krzysztof Ozimek
19 Krzysztof Pasternak
20 Jolanta Przygońska
21 Marek Rytych
22 Radosław Sojka
23 Maria Sołtys
24 Stanisław Stefanowicz
25 Bolesław Stelmach
26 Jan Sukiennik
27 Piotr Szaroszyk
28 Rafał Szczepański
29 Marek Szeniawski
30 Mariusz Ścisło
31 Dariusz Śmiechowski
32 Mateusz Świętorzecki
33 Janina Trepczyńska- Grynberg
34 Jakub Wacławek
35 Aleksandra Wasilkowska

Kolegium Sędziów Konkursowych
1 Artur Abramczyk
2 Wojciech Bagiński
3 Irena Bajerska
4 Tadeusz Barucki
5 Beata Bejtman-Kuźmienko
6 Jan Belina-Brzozowski
7 Bogusław Blum
8 Michał Brutkowski
9 Maria Brykalska-Karłowska
10 Marek Budzyński
11 Andrzej Bulanda
12 Konrad Chmielewski
13 Grzegorz Chodkowski
14 Krzysztof Chwalibóg
15 Aleksander Chylak
16 Jacek Chyrosz
17 Paweł Czaplicki
18 Paweł Detko
19 Krzysztof Domaradzki
20 Roman Dziedziejko
21 Andrzej Fabierkiewicz
22 Daniel Frąc
23 Konrad Grabowiecki
24 Michał Gratkowski
25 Jerzy Grochulski
26 Paweł Grodzicki
27 Rafał Grzelewski
28 Sławomir Gzell
29 Błażej Hermanowicz
30 Dariusz Hyc
31 Olgierd Jagiełło
32 Janusz Bolesław Jaworski
33 Michał Jaworski
34 Piotr Jurkiewicz
35 Mikołaj Kadłubowski
36 Wojciech Kakowski
37 Stanisław Karłowski
38 Tomasz Karwatka
39 Jan Kempa
40 Lech Kłosiewicz
41 Janusz Kołaczkowski
42 Henryk Kosieradzki
43 Wojciech Kotecki
44 Maciej Kowalczyk
45 Marek Kuciński
46 Jan Kucza-Kuczyński
47 Konrad Kucza-Kuczyński
48 Bogdan Kulczyński
49 Ewa Kuryłowicz
50 Maciej Kuryłowicz
51 Jerzy Kuźmienko
52 Henry kŁaguna
53 Maciej Mąka
54 Marek Mikos
55 Maciej Miłobędzki
56 Marcin Mostafa
57 Rafał Mroczkowski
58 Włodzimierz Mucha
59 Andrzej Nasfeter
60 Sylwia Nurowska
61 Krzysztof Ozimek
62 Ewa P. Porębska
63 Krzysztof Pasternak
64 Jolanta Przygońska
65 Mikołaj Rek
66 Marcin Sadowski
67 Maria Saloni-Sadowska
68 Irmina Samełko-Benedek
69 Marta Sękulska-Wrońska
70 Radosław Sojka
71 Andrzej Sowa
72 Magdalena Staniszkis
73 Stanisław Stefanowicz
74 Bolesław Stelmach
75 Jan Sukiennik
76 Piotr Szaroszyk
77 Jerzy Szczepanik-Dzikowski
78 Rafał Jan Szczepański
79 Marek Szeniawski
80 Jacek Szerszeń
81 Jan Szmidt
82 Beata Sztark
83 Mariusz Ścisło
84 Dariusz Śmiechowski
85 Mateusz Świętorzecki
86 Michał Tatjewski
87 Zbigniew Tomaszczyk
88 Janina Trepczyńska-Grynberg
89 Jakub Wacławek
90 Aleksandra Wasilkowska
91 Łukasz Węcławski
92 Edward Wysocki

facebook share