Nowe władze Oddziału Warszawskiego SARP

Koleżanka Marlena Happach została wybrana na nowego Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 3 października 2015.

Niżej przedstawiamy składy: Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej, a także Listę Delegatów oraz Kolegium Sędziów Konkursowych na nową kadencję 2015-2018, która, zgodnie z podjętą na Walnym Zebraniu uchwałą, została przedstawiona po zakończeniu liczenia i sprawdzeniu oddanych głosów.

Zarząd OW SARP w kadencji 2015-2018

1. Grzegorz BUCZEK
2. Paweł CZAPLICKI
3. Dariusz HYC
4. Maciej KOWALCZYK
5. Marcin MOSTAFA
6. Rafał MROCZKOWSKI
7. Krzysztof PASTERNAK
8. Ewa RUDNICKA
9. Katarzyna SADOWY
10. Maria SALONI-SADOWSKA
11. Piotr Jan SAWICKI
12. Maria SOŁTYS
13. Mateusz ŚWIĘTORZECKI
14. Michał TATJEWSKI
15. Janina TREPCZYŃSKA – GRYNBERG

Sąd koleżeński OW SARP w kadencji 2015-2018

1. Radosław KOWALEWSKI
2. Maciej KURYŁOWICZ
3. Maciej MĄKA
4. Andrzej NASFETER
5. Michał Jerzy PAWLAK
6. Elżbieta SZELIŃSKA
7. Magdalena WRZESIEŃ

Komisja Rewizyjna OW SARP w kadencji 2015-2018

1. Michał BRUTKOWSKI
2. Dorota BUJNOWSKA-CECHNIAK
3. Anna GRABOWSKA
4. Katarzyna ŁOWICKA
5. Michał OWADOWICZ

Kolegium Sędziów Konkursowych OW SARP w kadencji 2015-2018

1. Michał Brutkowski
2. Grzegorz Buczek
3. Marek Budzyński
4. Andrzej Bulanda
5. Konrad Chmielewski
6. Grzegorz Chodkowski
7. Krzysztof Chwalibóg
8. Aleksander Chylak
9. Paweł Czaplicki
10. Paweł Detko
11. Krzysztof Domaradzki
12. Roman Dziedziejko
13. Andrzej Fabierkiewicz
14. Jerzy Grochulski
15. Paweł Grodzicki
16. Sławomir Gzell
17. Marlena Happach
18. Marek Happach
19. Dariusz Hyc
20. Michał Jaworski
21. Janusz Jaworski
22. Jan Kempa
23. Lech Kłosiewicz
24. Wojciech Kotecki
25. Maciej Kowalczyk
26. Konrad Kucza-Kuczyński
27. Bohdan Kulczyński
28. Ewa Kuryłowicz
29. Maciej Kuryłowicz
30. Jerzy Kuźmienko
31. Henryk Łaguna
32. Maciej Mąka
33. Marek Mikos
34. Marcin Mostafa
35. Rafał Mroczkowski
36. Włodzimierz Mucha
37. Krzysztof Mycielski
38. Andrzej Nasfeter
39. Michał Owadowicz
40. Krzysztof Ozimek
41. Krzysztof Pasternak
42. Natalia Paszkowska
43. Ewa P. Porębska
44. Marcin Sadowski
45. Katarzyna Sadowy
46. Maria Saloni-Sadowska
47. Radosław Sojka
48. Magdalena Staniszkis
49. Stanisław Stefanowicz
50. Bolesław Stelmach
51. Grzegorz Stiasny
52. Jan Sukiennik
53. Piotr Szaroszyk
54. Rafał Szczepański
55. Marek Szeniawski
56. Mariusz Ścisło
57. Mateusz Świętorzecki
58. Michał Tatjewski
59. Jakub Wacławek

Delegaci na Walny Zjazd SARP w kadencji 2015-2018:

1. Grzegorz Buczek
2. Andrzej Bulanda
3. Grzegorz Chodkowski
4. Krzysztof Chwalibóg
5. Paweł Czaplicki
6. Paweł Detko
7. Krzysztof Domaradzki
8. Jerzy Grochulski
9. Marlena Happach
10. Dariusz Hyc
11. Jan Kempa
12. Maciej Kowalczyk
13. Maciej Mąka
14. Marcin Mostafa
15. Rafał Mroczkowski
16. Krzysztof Ozimek
17. Krzysztof Pasterna
18. Katarzyna Sadowy
19. Maria Saloni-Sadowska
20. Maria Sołtys
21. Stanisław Stefanowicz
22. Bolesław Stelmach
23. Grzegorz Stiasny
24. Piotr Szaroszyk
25. Rafał Szczepański
26. Marek Szeniawski
27. Mariusz Ścisło
28. Mateusz Świętorzecki
29. Janina Trepczyńska-Grynberg
30. Jakub Wacławek

facebook share