Nasz głos w sprawie zaniedbanych zabytkowych budynków w Warszawie

Zostaliśmy zaproszeni przez Redaktor Elżbietę Uzdańską do zabrania głosu na antenie Radia RDC w kwestii zaniedbanych zabytkowych budynków lub przestrzeni w mieście. Niestety jest ich wiele i wiele z nich znajduje się w kluczowych, eksponowanych lokalizacjach. Każdy z nich, to przeważnie skomplikowana sytuacja formalna. Jednak taki pat formalny działa na szkodę naszego dziedzictwa i jakości przestrzeni.

Z anteny radia apelowaliśmy, że właśnie tu jest miejsce na architekturę dialogu i odważne decyzje. Może czasem potrzebne jest spotkanie wspólne, by wypracować rozwiązanie. Brak decyzji i mijający czas to wyrok dla niszczejących zabytków. Zamiast ochronić choć część, tracimy wszystko.
Jest wiele fantastycznych przykładów, które pokazują, że możliwe jest zrealizowanie wspólnego celu.

Mamy więc nadzieję, że i w przytoczonych w materiale przykładach dojdzie do rozmów określających ten wspólny cel i znalezienia drogi prowadzącej do jego osiągnięcia.

Aby odsłuchać materiał należy kliknąć w link (zdjęcie). 

 

facebook share