Najlepsze praktyki dla przygotowania i przeprowadzenia konkursów architektonicznych w zamówieniach publicznych – Seminarium Sędziów Konkursowych SARP

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Zarząd Główny oraz Oddział Wrocławski SARP zapraszają na ostatnie w tym roku szkolenie w ramach cyklu seminariów z najlepszych praktyk dla przygotowania i przeprowadzenia konkursów architektonicznych w zamówieniach publicznych adresowanych przede wszystkim do Członków SARP – Sędziów Konkursowych SARP, kandydatów na Sędziów Konkursowych SARP, sekretarzy organizacyjnych konkursów oraz organizatorów konkursów. Cykle są także otwarte na udział przedstawicieli Zamawiających Publicznych, szczególnie tych z nich, którym konkurs, a ogólniej wybór architekta w oparciu o kryterium jakości w sektorze publicznym, jest bliski i zamierzają oprzeć swoje działania na na polu zamówień„ publicznych na usługi architektoniczne współpracując z SARP.

Seminarium odbędzie się we Wrocławiu 23 października (poniedziałek) 2017 i obejmie następujące zagadnienia:

– aktualny stan prawny, przewidywane zmiany,
– regulaminy konkursów,
– standardy międzynarodowe,
– najczęstsze problemy przy organizacji konkursów,
– najlepsze praktyki w organizacji, przeprowadzaniu i sędziowaniu konkursów,
ponadto odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego “The Competition”

Niniejszy cykl seminariów szkoleniowych SARP to:

– dalsza profesjonalizacja kadr sędziów konkursowych SARP, odpowiadająca na potrzebę obligatoryjności ustawicznego szkolenia,
– sprawdzian z wiedzy n/t konkursu w zamówieniach publicznych dla sędziów konkursowych SARP z certyfikatem odbycia szkolenia,
– dostęp do wiedzy z dziedziny konkursów i zamówień publicznych w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego i kontekstu międzynarodowego m.in. w UE
– doskonalenie praktyki sędziowania w oparciu o dyskusję nad szczególnymi przypadkami – w formule seminarium,
– dyskusja i zbliżanie stanowisk zamawiających i architektów na tle organizacji, przeprowadzania i sędziowania konkursów;

Pożądana obecność  przedstawicieli zamawiających publicznych organizujących konkursy, z którymi Oddziały SARP współpracują wnosi do przebiegu seminarium istotny wkład odmiennego, punktu widzenia na te same problemy organizacji i rozstrzygania konkursów.

Rejestracja uczestników oraz informacje:
Oddział Wrocławski STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP.
adres: Rynek – Ratusz 25, e-mail: <wroclaw@sarp.org.pl>, kom. 603 260 426
sekretariat O/Wrocław: p. Anna Gawlik

facebook share