Najbliższa-Najdalsza Najmłodsza-Najstarsza…

Gdzieś tam, poza granicami definiującymi przestrzeń kraju zaczyna się „nieznane”. Za horyzontem, który wyznaczony jest Bugiem i Odrą, Tatrami i Bałtykiem; trochę bliżej lub trochę dalej; na północ, południe, wschód i zachód; tam właśnie jest miejsce dla reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. “Gdzieś dalej, gdzieś indziej”, rodzi się potrzeba przywołania wspomnień odległej ojczyzny, a może po pierwsze – budowy obrazu Państwa

Niezależnie od tego, czy będzie to placówka najbliższa, najdalsza, położona na zimnej północy czy w tropikach południa – każdorazowo ambasada, konsulat, czy przedstawicielstwo pełnić musi tę podwójną rolę. Wydaje się, że zadanie to dotyczy także architektury – zarówno w odniesieniu do zewnętrznego oglądu budynków, jak i ich wnętrz.

By spróbować ukazać, jak wygląda architektura w służbie dyplomacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i  Zarząd Główny SARP przygotowało wystawę Najbliższa-najdalsza, najmłodsza-najstarsza… Polskie placówki dyplomatyczne.

Wystawa będzie prezentowana w ramach Dnia Służby Zagranicznej. Mamy nadzieję, że współpraca ZG SARP i MSZ pozwoli nie tylko ukazać aktualny obraz „architektonicznej dyplomacji”, ale także – i może po pierwsze – spojrzeć z nadzieją w przyszłość.

Wernisaż: 16 listopada 2013 (sobota), godzina. 18:00
Miejsce: Pawilon wystawowy SARP, Warszawa, ul. Foksal 2

Ekspozycja będzie udostępniona zwiedzającym w dniach 16 – 21 listopada 2013, w godzinach 10:00 – 18:00.

facebook share