Nagroda BDA-SARP

Uprzejmie przypominamy, że prace na tegoroczną edycję Nagrody BDA-SARP należy dostarczyć od siedziby ZG SARP (ul. Foksal 2; 00-950 Warszawa) do dnia 10 kwietnia, do godz. 16.00.

Data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę.

Szczegółowe informacje na stronie ZG SARP

facebook share