Nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa oraz konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

1) Minister Rozwoju rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii i zasad:
– prace inżynierskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
– prace magisterskie – maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
– rozprawy doktorskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
– krajowe publikacje – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:
– prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody,
– publikacje, w postaci wydawnictw zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać wersji polskojęzycznej w terminie do 30 września 2020 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa) na adres: Ministerstwo Rozwoju Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/nagroda-za-prace-naukowe-w-2020-r

2) Minister Rozwoju rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa.

Przedmiotem Konkursu są:

– projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych lub ich zespołów, w szczególności z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych,
– projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych, w szczególności z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku,
– projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno- materiałowych i technologicznych.
Przedmiotem Konkursu mogą być tylko te osiągnięcia twórcze, które zostały zrealizowane i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w wersji polskojęzycznej w terminie do 30 września 2020 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa) na adres: Ministerstwo Rozwoju Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj/Nagroda-za-wybitne-osiagniecia-tworcze-w-2020-r2

facebook share