Nabór na stanowisko kuratora zadania Living Memory Exibition

W ramach realizacji przez OW SARP projektu OpenHeritage, a w szczególności w celu realizacji zadania Living Memory Exibition (dalej: LME) jako części laboratorium na Pradze Północ (PragaLAB) OW SARP ogłasza nabór na stanowisko kuratora zadania LME. Zadanie będzie obejmowało w szczególności:

 1. opracowanie autorskiej koncepcji LME jako artystycznego wyrazu:

a) zidentyfikowanych w procesie działań PragaLAB wartości dziedzictwa Pragi Północ związanych z pracą i społecznością dziedzictwa

b) zapisu działań, inicjatyw i eksperymentów prowadzonych w ramach PragaLAB

 1. sporządzenie kosztorysu realizacji LME w ramach budżetu ustalonego z kierownikiem projektu z min. 1 dodatkowym wariantem zakładającym pozyskanie dodatkowych środków i/lub partnerów/sponsorów/mecenasów projektu (ze wskazaniem sugerowanych źródeł finansowania i/lub rodzaju partnerów/sponsorów/mecenasów w zależności od przyjętych rozwiązań)

 2. udział w organizacji działań zmierzających do realizacji LME w zakresie ustalonym z kierownikiem projektu w trybie roboczym, na podstawie opracowanej koncepcji

 3. nadzór nad realizacją pilotażowej części LME.

Harmonogram przewidywanych działań:

okres realizacji umowy od grudnia 2019 do końca listopada 2020, z możliwością przedłużenia trwania umowy, jeżeli realizacja LME będzie tego wymagała.

Kryteria wyboru kuratora:

 • doświadczenie w pracy kuratorskiej, tworzenia autorskich koncepcji wystaw

 • doświadczenie w produkcji wystaw lub nadzorze nad produkcją wystawą

 • wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe związane z ochroną, badaniem lub promocją dziedzictwa kulturowego

 • znajomość specyfiki dziedzictwa oraz uwarunkowań społecznych i/lub społeczno-gospodarczych Pragi Północ wynikająca z doświadczenia zawodowego i/lub pracy naukowej.

Kryteria będą oceniane łącznie.

Dodatkowymi atutami będą:

 • dobra znajomość języka angielskiego

 • różnorodność doświadczenia zawodowego (np. związana zarówno z działalnością badawczą, wystawienniczą jak i artystyczną).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich

 • udział w międzynarodowym projekcie i możliwość kontaktu z partnerami realizującymi laboratoria i LME w innych krajach

 • dużą swobodę twórczą

Aplikacje wg załącznika należy nadsyłać na adres: katarzyna.sadowy@ohpraga.pl. Aplikacje muszą zawierać:

 • wypełniony formularz

 • CV

Okres trwania naboru: od 8 listopada 2019 do 20 listopada 2019
Ogłoszenie wraz z formularzem (.pdf)

facebook share