Na miejscu, z ludźmi, dla środowiska – spotkanie z cyklu: Footprints – Dziedzictwo na przyszłość

Zapraszamy na drugie wydarzenie z cyklu: „FOOTPRINTS – DZIEDZICTWO NA PRZYSZŁOŚĆ”, organizowane przez zespół PragaLAB (projekt OpenHeritage, OW SARP), Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP oraz Pawilon Architektury ZODIAK (m. st. Warszawa). Spotkanie z architektką Kerstin Müller, reprezentująca szwajcarską pracownię Baubüro in situ, odbędzie się w formule online w czwartek 17 lutego 2022 r. o godzinie 18:00. Poprowadzą je Magda Pios (Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP) oraz Michał Sikorski (TŁO).

Baubüro in situ realizuje pionierskie projekty wdrażające zasady gospodarki cyrkularnej, bazując na zachowaniu tego co już istnieje na działce w chwili rozpoczęcia projektu i dążąc do rezygnacji z użycia nowych elementów i materiałów budowlanych. W przypadku adaptacji obiektów istniejących, ogranicza ingerencję projektanta do niezbędnego minimum, w przypadku budynków nowych, wykorzystuje materiały i elementy z obiektów rozbieranych. Jak pokazuje ich doświadczenie, możliwe jest zaprojektowanie i wybudowanie wielokondygnacyjnego budynku niemalże w 100% z elementów pochodzących z rozbiórki. Poza zagadnieniami związanymi z ograniczeniem negatywnego wpływu budownictwa na klimat i środowisko, uzasadnieniem dla zachowania istniejących budynków są dla Baubüro in situ także niematerialne wartości, które z tymi obiektami się łączą – historia, tożsamość miejsca, związana z tym miejscem społeczność.

Zasady, które pracownia wskazuje jako kluczowe, to projektowanie na miejscu, z udziałem społeczności, z poszanowaniem dla tego, co zastane i troską o środowisko.
Baubüro in situ zostało założone przez Barbarę Buser i Eric Honeggera w 1998 (wtedy pod nazwą Baubüro Mitte). Obecnie zatrudnia około 60 osób w dwóch siedzibach – w Zurichu i Bazylei. Za projekt przebudowy i nadbudowy budynku magazynowego K.118 w Winthertur otrzymało podczas Biennale w Wenecji w 2021 nagrodę Fundacji Holcim za zrównoważone budownictwo. W roku 2020 działalność pracowni została nagrodzona Nagrodą Federacji Szwajcarskiej za osiągnięcia na polu sztuki.

Wydarzenie w języku angielskim
Transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=GqgWVuwcQLw

ORGANIZATORZY: Oddział Warszawski SARP: PragaLAB w ramach projektu OpenHeritage, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP, Pawilon Architektury ZODIAK.

Zapraszamy


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, numer umowy grantowej: 776766. Cała odpowiedzialność za treści zawarte w prezentacji ponoszą autorzy. Treści tych nie należy traktować jako opinii wyrażanych przez Unię Europejską. Ani EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych treści.
Spotkanie „Na miejscu, z ludźmi, dla środowiska” realizowane jest z patronatem i przy wsparciu finansowym Ambasady Szwajcarii w Polsce.

facebook share