Mobilne idee

Czwarte spotkanie z cyklu Mobilne idee, odbywające się w ramach projektu OperaLab, zatytułowane Architektura zmysłów poświęcone zostanie roli zmysłów, doświadczania i projektowania wrażeń w instytucjach kultury. Architektura to zarówno przestrzeń, jak i znak. Jej złożoność przejawia się nie tylko w jej formie, strukturze czy funkcjonalności, ale także znaczeniu. Architektura potrafi być bardzo narracyjna i stanowić doskonały instrument opowiadający o ideach, uwodzący widzów, bądź w perswazyjny sposób stymulujący rozwój kultury.

Rolą dzisiejszych instytucji kultury jest nie tylko zapewnienie miejsca prezentacji sztuki, ale też coraz częściej inicjowanie projektów wchodzących w interakcję z przestrzenią architektoniczną. Współczesny świat, także ten zawężony do obszaru kultury, wymaga od odbiorcy dokonywania selekcji. Jest to konieczne ze względu na ilość informacji i bodźców, z którymi musimy codziennie się mierzyć. Dominantą zmysłów niezmiennie pozostaje wzrok. Ale czy w odbiorze sztuki istotne są także inne zmysły? Jak architektura wpływa na doświadczanie sztuki? Jakie metody stosują współczesne instytucje kultury w celu zwiększenia swej atrakcyjności? W jakim stopniu dotyczą one sfery wrażeniowej?

Powyższe i podobne pytania padną na najbliższym, ostatnim w tym roku spotkaniu z cyklu Mobilne idee, które odbędzie się 12 grudnia. W otwartej na wszystkie strony świata przestrzeni na 42. piętrze nowo wybudowanego wieżowca Cosmopolitan projektu Helmuta Jahna odbędzie się dyskusja, która sama w sobie będzie próbą przeniesienia rozważań teoretycznych na grunt bezpośredniego doświadczenia. Jak działa architektura? Szeroką perspektywę zapewnią nie tylko zaproszeni goście, ale także widok z okien na Warszawę.

Program.

Paneliści:
TOMASZ FUDALA, NICOLAS GROSPIERRE, BRIAN KENNEDY, TOMEK RYGALIK, PIOTR RYPSON, BOGNA ŚWIĄTKOWSKA, ANDRÁS SZÁNTÓ

Informacje:
12 grudnia 2014, godz. 18:30
Cosmopolitan, 42. piętro
ul. Twarda 2/4

Czas trwania 2 x 45m.
Po zakończeniu panelu zapraszamy do rozmów przy winie i muzyce.

facebook share