Miejska pracownia: Warszawa | BLOK 4: Czy w Warszawie możliwy jest projekt dla przestrzeni publicznej?

Zadaniem tego warsztatu jest próba stworzenia koncepcji zagospodarowania terenu wokół Muzeum Woli w taki sposób, aby była to przestrzeń przyjazna dla okolicznych mieszkańców i wytwarzała płaszczyznę kontaktu między nimi a Muzeum. Zadaniem uczestników będzie też komunikacja z różnymi grupami społecznymi, zamieszkującymi okolice Muzeum Woli i uświadamianie, że ich opinia na temat przestrzeni miejskiej ma znaczenie.

MIEJSKA PRACOWNIA: WARSZAWA

Cykl warsztatów poszerzających znajomość przestrzeni miejskiej w wymiarach historycznym, symbolicznym oraz praktycznym. Zapraszamy mieszkańców do debaty na temat współczesnej Warszawy: w jakich obszarach żyje się lepiej i co na to wpływa? Jaka jest przeszłość miasta i jak dawne procesy jego kształtowania wpłynęły na obecny wygląd stolicy? Ważnym elementem warsztatów będzie także próba włączenia uczestników w proces oddolnego tworzenia przestrzeni miejskiej. Wspólnie będziemy starali się zaprojektować wybranie miejsca w Warszawie tak, aby stały się one bliższe mieszkańcom.

Na warsztaty złożą się różnorodne zajęcia – odbędą się zarówno interaktywne wykłady, jak i seminaria, na których uczestnicy będą mogli dyskutować o kwestiach miejskich. Pomimo swojej rozpiętości tematycznej warsztaty będą nawiązywać do siebie i łączyć w cykl. Zapraszamy zarówno osoby chcące spotykać się regularnie, jak i te, które chcą wziąć udział w wybranych wydarzaniach.

BLOK 1: Gdzie najlepiej żyć w Warszawie? (15.02. – 22.02. – 01. 03.)
BLOK 2: Wędrujące centrum (08.03 – 15.03 – 22.03)
BLOK 3: Wzdłuż ulicy Marszałkowskiej (05.04 – 12.04 – 26.04)
BLOK 4: Czy w Warszawie możliwy jest projekt dla przestrzeni publicznej? (10.05 – 17.05 – 24.05)

PROWADZĄCY:
Wojciech Kacperski – socjolog, historyk filozofii, przewodnik po Warszawie oraz miejski felietonista “Kultury Liberalnej”. Ukończył filozofię i socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest doktorantem w Instytucie Socjologii UW. Interesuje się architekturą, urbanistyką oraz miejskimi ruchami społecznymi. Pisze książkę o warszawskich klubokawiarniach.

FB:

facebook share