Międzynarodowy konkurs na projekt odnowienia budynku posiedzeń plenarnych im. Paula-Henriego Spaaka Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski ogłosił międzynarodowy konkurs na projekt odnowienia budynku posiedzeń plenarnych im. Paula-Henriego Spaaka, zlokalizowanego w Brukseli. W dniu 26 maja 2020 r. uruchomiono otwartą procedurę kwalifikacji wstępnej w celu wyłonienia konkurentów. Architekci zainteresowani udziałem w konkursie mogą składać wnioski o dopuszczenie.
Organizowany przez Parlament Europejski ograniczony międzynarodowy konkurs na projekt jednostopniowy zostanie przeprowadzony zgodnie ze Standardowymi przepisami UNESCO dotyczącymi międzynarodowych konkursów architektury i urbanistyki oraz zaleceniami najlepszych praktyk UIA. Organizatorzy zawodów szukają zrównoważonego podejścia z silnym naciskiem na „operatywność, łatwość konserwacji, elastyczność i zdolność adaptacji”. Nowy Parlament Europejski powinien „wprowadzić najlepsze praktyki w zakresie trwałości i zrównoważonego rozwoju z rozważaną równowagą między prostotą a przemyślaną technologią”.
Szczegóły konkursu, harmonogram oraz regulamin znajdują się na stronie www Europarlamentu.

facebook share