Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2021

Kondycja świata w ciągu ostatnich kilku dekad ulega głębokiej przemianie. Podział środowiska na naturalne i przekształcone zaczyna wykazywać galopujące zmniejszanie się rezerw tego pierwszego i dojmująco uciążliwy rozrost drugiego. Eksploatacja naturalnych zasobów przekroczyła wydolność w skali globalnej na tyle, że nie ma już wątpliwości co do perspektywy ich rychłego wyczerpania. Poszukiwanie nowych źródeł i redukcja zapotrzebowania – stają się głównymi wytycznymi przemodelowania większości dziedzin życia człowieka. Wszystkie aspekty takiej zmiany dotykają architektury w jej wszelkich przejawach. Jednym ze sposobów osiągnięcia nowych jakości, przy jednoczesnym zahamowaniu destrukcyjnych konsekwencji, jest wdrożenie szerokich działań dla ich ponownego, najlepiej wielokrotnego użycia. Powszechny w historii naszej cywilizacji liniowy przepływ materii-energii: ze źródła do „śmietnika”, koniecznie zmienić trzeba w cykl zamknięty – recykling. Zamiast budować wyłącznie „nowe”, trzeba koniecznie nauczyć się „stare” używać na nowo, używać ponownie i wielokrotnie – REUŻYWAĆ.

Dlatego tematem wiodącym tegorocznej edycji Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2021 jest hasło „RE-USE”. Ma ono również szczególne znaczenie w okresie trwającej od dwóch lat pandemii, kiedy zmiany społeczne i gospodarcze wymuszają konieczność zmiany funkcji budynków i przestrzeni publicznych. Można je również rozważać w relacji do poszczególnych przestrzeni miejskich, które zmieniają się na naszych oczach.

Organizatorom tegorocznej edycji przyświeca idea łączenia i integrowania krakowskiego środowiska architektonicznego. Powołana Rada Programowa składa się z kręgów stowarzyszeniowych – Stowarzyszenie Architektów Polskich, samorządowych – Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, naukowych – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, i medialnych – magazyn A&B.

MBA Kraków 2021 odbywać się będzie w formule hybrydowej. Od ograniczeń zewnętrznych zależeć będzie, z iloma uczestnikami spotkamy się w przestrzeniach Centrum Kongresowego ICE Kraków. Wszyscy zainteresowani będą mogli również, bez ograniczeń, obejrzeć „na żywo” wydarzenie na stronie Biennale w dwóch językach – polskim i angielskim.

Szczegółowe informacje oraz program wydarzenia dostępne są na stronie: http://mba2021.sarp.krakow.pl/

Niezależnie od wybranej formy uczestnictwa konieczna jest rejestracja – poprzez link na ww. stronie lub bezpośrednio na:  https://mba2021.wydarzeniaonline.pl/

facebook share