Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2015

MBA jest imprezą cykliczną odbywającą się w Krakowie już od 30 lat. Każda kolejna edycja stanowiła niepowtarzalne forum wymiany pomysłów i doświadczeń dla architektów z całego świata. Towarzyszące temu konkursy, wystawy, prezentacje i wykłady są unikalną w tej części Europy atrakcją dla wszystkich związanych z architekturą.

O wyjątkowości tego wydarzenia kulturalnego stanowi również jego lokalizacja. Kraków jest miastem rozpoznawalnym w całej Europie. Sukces ten zawdzięcza przede wszystkim dziedzi- ctwu historycznemu, którego najistotniejszą częścią jest architektura. To właśnie w tym mieście dochodzi do ciągłej rywalizacji starego z nowym, historycznego ze współczesnym, konserwatywnego z awangardowym. Dyskusja architektoniczna zdaje się być wpisana w samą istotę miasta.

Tegoroczna edycja MBA, poświęcona zostanie problematyce miejskich przestrzeni i ich przystępności dla mieszkańców. Stanowi okazję do rozwinięcia publicznego dyskursu, dotyczącego architektonicznych potrzeb Krakowa, uwzględniających także troskliwe obejście się z jego niepowtarzalną, wyjątkową historią i bogatym architektonicznym dziedzictwem. Hasłem tegorocznej edycji jest LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI.


 

Krakowski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2015 „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni”

• Uroczystość otwarcia MBA Kraków 2015
czwartek, 15 października 2015 o godz. 9:30

• Uroczystość ogłoszenia wyników konkursów i wręczenia nagród regulaminowych oraz zakończenie MBA Kraków 2015 wraz z koncertem Waits Tree
piątek, 16 października 2015 o godz. 19:00

Zapraszamy na wszystkie imprezy Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2015:
• Konferencja – „Wolny rynek – lepsze miasto?”
• Seminaria – występy Uczestników konkursu
• Wykłady Jurorów i Gości Specjalnych
• Wystawy prac konkursowych oraz wystawy towarzyszące

Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków, Sala Teatralna, ul. Marii Konopnickiej 17 w Krakowie.
Rejestracja na Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2015: mba2015.evenea.pl
Szczegółowy program MBA: PROGRAM WYDARZEŃ

facebook share