„Miasto otwarte, miasto przyjazne” – XIV edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego

Trwa XIV edycja konkursu skierowanego do studentów Wydziałów Architektury, architektów, projektów i dizajnerów o Nagrodę im. Macieja Nowickiego przyznawaną za innowacyjne rozwiązania w architekturze polskiej. „Miasto otwarte, miasto przyjazne” dotyczy promocji innowacyjnej architektury polskiej i zwrócenie uwagi na prekursorów najlepszych rozwiązań — architektów, dzięki którym wzrasta jakość życia.


Celem konkursu jest promocja innowacyjnych rozwiązań w architekturze polskiej. Zamierzeniem organizatorów jest premiowanie dokonań architektów, których dzieła mają istotny wkład w kształtowanie rodzimej kultury architektonicznej.
Poszukiwanie nowych sposobów modelowania przestrzeni charakteryzującej się wysoką jakością i walorami estetycznymi, potrzeba ochrony środowiska, rozwijania i wdrażania w budownictwie oraz w architekturze technologii i materiałów przyjaznych człowiekowi, stają się niezbędnymi warunkami uwrażliwienia odbiorców i użytkowników architektury na jej jakość oraz edukacyjną i wychowawczą rolę.

Termin nadsyłania prac upływa 26.01.2020
Regulamin konkursu i informacje na stronie www organizatora.

Jednym z jurorów konkursu jest Prezes OW SARP arch. Marta Sękulska-Wrońska.

facebook share